Празник на плодородието

Празник на плодородието в Кюстендил


/30 септември 2017 г./

„Празникът на плодородието” увенчава есента в град Кюстендил и го заявява отново като град „Майка на овощарството”. Фестивалът е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896 г., проведен под патронажа на Министерството на търговията и земеделието (тогава) и е първият и единствен по рода си за страната. В сегашния си вид празникът се провежда за десети път.

Организатори на събитието са община Кюстендил и Институт по земеделие – Кюстендил.

На специално аранжирани щандове читалища, организации и земеделски производители от района представят плодовете на своя труд.

Празник на плодородието

Всяка година Институт по земеделие в града представя богата изложба от плодове на ябълкови сортове и хибриди, показали добри резултати при изпитването им. Акцентът на всяка изложба са сортове, показали през изтеклата година добра устойчивост към случили се ниски зимни температури, късни пролетни мразове или други стресови фактори. На ябълковите сортове, отличили се с най-добри стопански качества, се прави кратко представяне от трибуната на площада.  На разположение на посетителите са всички научни работници от Института, които своевременно отговарят на зададените им въпроси.

„Празникът на плодородието” има и конкурсен характер с награди за най-добро и атрактивно представяне на участниците, с което се насърчават производителите. По традиция директорът на Института е председател на комисия, която оценява и награждава победителите в конкурсната програма.

Очакваме ви на Празника на плодородието – 2017!

гл. ас. д-р С. Крумов

ИЗ-Кюстендил