NIK & Kverneland 1

По-ефективно българско земеделие с НИК и Kverneland


На 1 октомври българската компания НИК съобщи, че става представител за страната на норвежката компания Kverneland Group. Колаборацията разширява портфолиото на НИК и се очаква да допринесе за развитието на технологиите и иновациите у нас.

На събитието присъстваха Иво Куманов, управител на НИК, Калоян Куманов, също представител на НИК, както и Arild Gjerde, вицепрезидент, член на борда на директорите на Kverneland и Sigmund Olsen, търговски директор в компанията, отговарящ пряко за региона на България. Партньорството между НИК и Kverneland ще заложи на автоматизацията и високотехнологичните дейности в земеделието. Целта е справяне с актуалните трудности като нуждата от производство на повече и по-качествена храна с по-малко ресурси. В момента се наблюдават повишаване на разходите и липса на работна ръка в сектора, с които двете компании имат амбицията да се справят.

Чрез ISOBUS стандарта, дело на Kverneland, НИК ще спомогне за модернизиране на инвентарите и технологичните решения на различни земеделски процеси – възможност всяка операция да се управлява директно от дисплей в кабината на трактора. По този начин физическият труд ще намалее, а добивите ще се повишат.

Продуктовата гама на Kverneland включва техника за почвообработка, сеитба, торене, растителна защита, фураж и балиране.

НИК вече 16 години внедряват в страната технологии за прецизно земеделие, като по този начин помагат на земеделците да оптимизират процесите в стопанствата си.