IMG-20180605-WA0004

Порожанов: „Финансовите инструменти са важен стимул за прилагане на политиките в земеделието“


Търсят се нови възможности за подпомагане на младите фермери

Вчера бе открита 4-тата годишна конференция на Европейския фонд за развитие на селските райони (EFARD). Дискусиите по време на този форум са неразделна част от интензивния дебат за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. по време на Българското председателство на Съвета на ЕС„Наличието на финансови инструменти е един от най-важните стимули за насърчаване на инвестициите в селскостопанския сектор, хранително-преработвателната промишленост и малкия и среден бизнес на територията на селските райони”, заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Тласък в търсенето на финансиране дава изпълнението на инвестициите по проектите, реализирани в рамките на ПРСР 2014-2020 г. В хранително–вкусовата промишленост в България предоставените кредити за последните 4 години са в диапазона между 3 млрд. и 3,5 млрд. евро.

Значението на финансовите инструменти ще продължава да нараства в новата ОСП. Има огромен интерес по инвестиционните мерки по ПРСР, но с тях могат да се обхванат малка част от земеделските стопанства в страната и секторът би приел и други финансови инструменти на насърчаване на добрите проекти, които остават без финансиране. Така недостигът на средства за инвестиции може да бъде преодолян чрез използването на нови финансови инструменти.

Необходимостта от сътрудничество в областта на финансирането на Общата селскостопанска политика подчерта и еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган. Намаляването на бюджета на ЕС за земеделие през следващия период би могло да се балансира с разкриване на нови финансови инструменти. Заявка за такова сътрудничество направиха вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Андрю Макдауъл и изпълнителният директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Жилбер.