IMG_6934

Поздравление


Поздравявам всички наградени и им пожелавам още по-голям успех! Много ми хареса конкурсът  „Принос в механизацията на земеделието” и церемонията по награждаване на победителите.

В механизацията на земеделието е добре, когато се появи нова машина. С производството и внасянето на нова техника се върви напред, развиват се и технологиите  в земеделието. Във вестник „Земеделска техника” чета за нови, по-съвременни  машини и как се модернизира сектора. Проблеми има в конструирането, в експлоатацията на машинно-тракторния парк, както и в развитието на земеделието и е съвсем нормално, когато се решат едни,  да възникват нови и т. н. Ние като професионалисти трябва да ги решаваме, а не само да ги констатираме.

Смятам, че събитието по награждаването на конкурса „Принос в механизацията на земеделието” е много добро мероприятие, но времето за неговото провеждане е кратко. Затова предлагам то да протича 2 дни, за да има възможност да се  разговаря, да се обсъждат проблеми, да се вземат решения, да се правят предложения, например как да заинтересоваме младите, за да проявят повече интерес към земеделието, как да бъдат обучени за работа с новите машини и др. Тези мерки да бъдат предложени на политиците,  за да бъдат включени  дългосрочно в аграрната политика. Това ще спомогне за развитие на земеделската техника и на целия отрасъл  земеделие.

Пожелавам на вас организаторите на Отличието  и на семействата ви здраве, весели коледни празници, а на фирмите и фермерите в България успешна и изобилна Нова година.

Проф. Живко Давчев,

Университет „Св. св. Кирил и Методий”, Скопие