bence-ball

Подготовка за пролетна сеитба при No-Till


No-till полетата напролет са с по-висока влагозапасеност в сравнение с конвенционалните, при които предсеитбените обработки изпаряват голяма част от влагата в обработения слой (влага, еквивалентна на 60-80 л дъжд на кв.м). Оставеното през зимата високо стърнище от растителни остатъци действа предпазващо от вятър и изпарение, както и допринася за по-доброто снегозадържане в полето.

В конвенционалното производство често се подранява със сеитбите, за да се използва по-дъждовния период рано напролет.

При No-Till  не е нужно да се бърза със сеитбите.

Почвата се загрява по-бавно, но добрата влажност на дълбочината на засяване гарантира бързото и дружно поникване след сеитба, което е важно условие за добрия добив. Наличието на влага в плиткия почвен слой позволява да се сее на оптималната дълбочина, което също е фактор за улеснено поникване на културата.
Изключително подобрение в технологиите за отглеждане на пролетници е засаването на 42 см междуредово разстояние. Това нововъведение за България е вече доста добре установено в Северна и Латинска Америка и ползите от него са утвърдени. Практикува се в различни почвено-климатични условия. По-тясното междуредие позволява по-ранното засенчване на реда и запазване на влагата в почвата. По-бързото засенчване на междуредието подтиска плевелите и дава на културата конкурентно предимство. По-малкото междуредово разстояние позволява по-голямо разстояние между растенията в реда.

При 42 см междуредие и 6200 бр. растения на декар се получават 38 см разстояние между растенията в реда или наричано още засяване в квадратна решетка. Това осигурява по-добро разпределение на растенията върху хранителната площ, подобрен достъп на корените до вода и хранителни елементи и намаляване на стреса от конкуренцията между растенията в реда. По този начин се подобрява цялостно развитието на културата, повишава се устойчивостта на посева към засушаване или други неблаоприятни условия, което дава по-голяма стабилност и устойчивост на добивите.

Още едно подобрение в технологиите, което се въвежда благодарение на No-till е торовнасянето със сеялката при семената, едновременно със сеитбата. Това е практика, при която се намалява количеството нужни торове на 1/3 от нормата, като ефективността им се повишава. Поставяне на торовете при семената в реда дава възможност на растението да има достъпни основните хранителни вещества още при поникването, когато кореновата система е все още малка. Особено ефективно е за фосфора и калия, които са бавноподвижни елементи. Практикува се и внасяне до реда, но в реда при семената е най-ефективно.

Този похват е един от възможните начини за постигане на целите в „Зелената сделка”, свързани с намаляване използването на торове и овладяване на замърсяването с тях. Също така е и ефективен начин за оптимизиране на разходите, като същевременно повишава качеството и здравето на посевите.

Александър Китев, Агримат БГ