IAGm_logo_0

Повече от 210 000 проверки в горите от началото на годината, установени са 6000 куб. м незаконно добита дървесина


Повече от 210 000 проверки са извършили горските инспектори на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции, както и мобилните екипи на държавните предприятия и горските стопанства през първите шест месеца на 2021 г.
Горските служители проверяват за спазване на нормативните разпоредби за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, изпълнение на правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи.
Акциите са обхванали 42 817 сечища, 13 016 обекта за съхранение, преработка и търговия, 71 947 превозни средства и 35 913 ловци, 34 707 риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски територии.
Съставени са общо 4 581 акта и 2 761 констативни протокола за нарушения, като повечето са за незаконна сеч и транспортиране на дървесина без контролна горска марка и превозен билет.
За първите шест месеца на годината по разкрити и неразкрити нарушения са установени 6000 куб.м дървесина като 2/3 от нея е задържана в базите за съхранение. От нарушителите са конфискувани 243 каруци, 29 коня, 133 моторни превозни средства, 200 моторни триона и други инструменти за дърводобив.
Продължават проверките на Изпълнителна агенция по горите по контрол във всички горски територии на страната и на служителите на предприятията по опазване на държавните гори, както и съвместните акции срещу нарушителите с представители на други институции.