земеделие

Пето юбилейно Отличие 2018 г.


Уважаеми колеги, партньори и читатели,

Предстои петото юбилейно издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието”  с организатори Министерството на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Аграрен университет – Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”. Нарастващият интерес от страна на земеделските производители, институциите и фирмите е показателен за нуждата от него. Благодарение на досегашните си четири издания (2014 – 2017 г.) събитието успя да се утвърди като водещо, стана Празник на механизацията на земеделието. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

На връчването на отличията присъстваха участници в конкурса, ветерани, най-младите в бранша от средните и висши учебни заведения, гости от Македония и Германия, медии. Събитието потвърди, че с използването на иновации се развива по-успешно земеделие. Информацията за нови, ефективни машини, които могат да се закупят на българския пазар, е необходима на сектора. Това е целта на Отличието – с добри машини добро земеделие.

На събитието през 2017 година бяха отличени участници по трите направления – български машиностроители и вносители на техника и земеделски производители. Отличените машини, технологии, получените резултати показаха голямото динамичното развитие и многообразието на земеделието и нуждата от подготвени кадри. Празничното настроение на 7 декември  се повдигна, когато  беше отличен ветеранът в бранша проф. Цветан Луков по случай неговия 80-годишен юбилей,  най-младият ученикът Никола Тодоров, спечелил първа награда в националното състезание „Млад фермер”.  Получиха плакети  също  проф. Живко Давчев от Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие, медийни партньори и фирми, подкрепили реализацията на събитието.

Тази година водещ от организаторите е  Министерството на земеделието, храните и горите. Отново ще бъдат отличени производители и вносители на съвременна земеделска техника, както  и земеделски производители, внедрили механизирани технологии и постигнали добри резултати в стопанствата си. Формулярите за тазгодишното издание на Отличието отново са обособени в 3 основни направления  –  „Български производител на земеделска техника, за  „Иновации” – вносител  и „Механизация в земеделското производство”. Формулярите за участие се запазват. Награждаването на победителите ще бъде на 4 декември в София.

От организационния комитет