памук

Памукопроизводителите получиха близо 5 млн. лева за кампания 2017


Преведоха 4 817 154 лева по Схемата за специално плащане за памук за кампания 2017, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Субсидии са изплатени на 144 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в сортовата листа на България или в европейския каталог на полските култури. Изискване към кандидатите по Схемата за памук беше в срок до 1 декември 2017 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания получават подпомагане.

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) №1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.