награда ИТИ

Отличия за Института по земеделие в Карнобат


Пролетен фуражен сорт Венера

В рамките на АГРА 2020 за десети пореден път бе проведен Конкурс за иновации. Той се провежда по инициатива на Международен панаир Пловдив с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите. Институт по земеделие – Карнобат участва в конкурса с пролетния фуражен ечемик сорт Венера, който бе награден с диплом в раздела „Сортови семена и посадъчен материал“. Наградата бе връчена от проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрен университет – Пловдив.

сорт Венера

Автори на сорт Венера са проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева. Сортът е признат за оригинален през 2016 г. Венера показва много висока устойчивост на болести. Отчетени са минимални поражения от брашнеста мана /1%/, кафява ръжда /от 2 до 10%/ и без поражения от черна ръжда, ленточна болест и фузариум по класа. Сорт Венера притежава много висока агрономическа сухоустойчивост, висока устойчивост на полягане и пречупване на класа от класовата шийка. Сорт Венера е високопродуктивен и средният добив е 567 kg/da. Притежава и добри качества на зърното. Хектолитровата маса достига до 68.1 kg. Сорт Венера формира зърно с висока хранителна стойност – съдържанието на протеин достига до 17.4 %.

 

Ечемик сорт Захир

В рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 се проведе Четиринадесетото национално изложение „Изобретения – трансфер – иновации“, организирано от Съюза на изобретателите в България.

награда ИТИ

Институтът по земеделие – Карнобат представи изключително атрактивния си зимен двуреден ечемик сорт Захир, отличаващ се със своята индивидуалност и  характерна различимост на хабитуса.

Въз основа на отличната презентация и за притежаваните качества на новоселекционирания двуреден ечемик, сорт Захир, Експертната комисия на Съюза на изобретателите в България (с Протокол №6/21.02.2020 г.),   присъди  златен плакет, придружен от грамота, на научен селекционен колектив ас. д-р Маргарита Гочева, проф. дн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир Вълчев, гл. ас. д-р Тошка Попова, за отлично представяне и високи постижения  в областта на селекцията.

Съюзът на изобретателите в България удостои проф. д-р Драгомир Вълчев от Институт по земеделие – Карнобат със званието почетен член и златен плакет за постигнати значителни успехи в научно-изследователската селекционна работа и дългогодишна активна съюзна дейност.

По материали на Институт по земеделие, Карнобат