Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2020


Отличие 2020

 

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, биз­нес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 7 години – през 2014 г. Селскостопан­ска академия, Министерство на земеделието, храните и горите, Русенски уни­верситет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет в Пло­вдив, вестник „Земеделска техника”, а по-късно и Науч­но-технически съюз по ма­шиностроене, се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и ефективно земеделие.

Интересът към конкурса и досега не стихва и през го­дините събитието успя да се превърне в Празник на меха­низацията. Доказателство за това е тазгодишното му седмо поредно издание. През 2020 г. в конкурса се влючиха 9 фирми с 15 машини по направление 1 „Български производител на земеделска техника”, в направление 2 „Иновации” участваха 11 компании с 23 машини, а земеделските производители по направление 3 „Механизация в земеделското производство” са 25. Отличените български производители на техника получават награди от Научно-техническия съюз по машиностроене и заедно с  победителите вносители на земеделски машини по второ направление и земеделски производители по трето направление са отличени с плакет и диплом.

И през 2020 г. ескпертна комисия оценяваше кандидатите за отличие спрямо  критерии, на които трябва да отговарят. В тази комисия има представители на организаторите Министерство на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет, а тази година към оценяващите се присъединиха преподаватели от Тракийския университет в Стара Загора и Лесотехническия университет в София.

През 2020 година по направление 1 ”Български производител на земеделска техника” има 6 машини в категория „Работни машини” и 9 в категория „Стационарни машини”. В направление 2 „Иновации” в категорията „Енергетични машини”, съответно за малки, средни и големи стопанства има 3 първи и 3 втори места. В категория „Самоходни работни машини” за малки, средни и големи стопанства първите места са също 3. Призовете в категория „Работни машини” са както следва: за малки стопанства – 2 първи и 1 второ място; за средни – 1 първо, 1 второ и 1 трето място; за големи – 1 първо, 1 второ и 1 трето. Отличени са и специализирани (стационарни) изделия с подразделяния – за овощарство, зеленчукопроизводство има 1 първо място, за растениевъдство – 1 първо място и 1 второ място и изделия с общо предназначение – 2 първи места. В трето направление за малки стопанства има 6 първи и 1 второ място; за средни стопанства – 3 първи места и за големи стопанства – 1 първо и 1 второ място.

Допълнително са отличени Русенският университет “Ангел Кънчев” и Аграрен университет – Пловдив по случай техните 75-годишнини, както и вестник “Земеделска техника” за 30-годишния му юбилей. Получават отличие и двама заслужили деятели, работили в областта на механизацията на земеделието, по случай техните 90-годишнини – проф. инж. Христо Стоянов и проф. инж. Чавдар Петков.

Отличието обхваща целия производ­ствен процес – от създаването и предла­гането до използването на иновативни машини в производството. През 2020 г. то бе с надслов „Единение”, но не механично обединение и съедине­ние, а Единение на образование, нау­ка, бизнес  – на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители и търго­вци на земеделска техника с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини. Отличието доказа, че благородната кауза „Единение” е осъществима дори в тази трудна година.

Въпреки че тържеството през 2020 г. се отмени, това не попречи на  комисията по оценяването. На страниците на вестника се отбелязват победителите в Отличието. За поредна година се показват иновативни земеделски машини в различните подкатегории и технологии, които фермерите използват и могат да използват в стопанствата си. Победителите ще получат наградите си на изложенията Агра в Пловдив и Бата Агро в Стара Загора през следващата година.

Благодарим на всички съмишленици и колеги, които са с нас през годините и ни подкрепят. Изказваме специални благодарности на фирмите: МП Концепт, Нолис ООД, Национална служба за съвети в земеделието, Русалов ООД, Власови Агро ООД, Берус ООД, Мессу ЕООД, Класик Дизайн, Доби прес. Медийни партньори са Агро Бг, БНР, Нива Бг. Радваме се, че сме заедно и се надяваме все така обединени да продължим да работим в името на българското конкурентно земеделие.

До нови срещи на осмото издание на Отличието “Принос в механизацията на земеделието” през 2021 година.

От организаторите

Отличие 2020

ПОБЕДИТЕЛИ

Победители_Направление 1

Победители Направление 2

Победители Направление 2-2

Победители_Направление 2_3

Победители_Направление 3

Отличени

Отличие 2020

УЧАСТНИЦИ

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини                                                                     Категория: Работни машини

Фреза за окопаване на рози ФОР 02 А                                                    Фреза за окопаване на лавандула –ФОЛ 02 А

Фреза за окопаване на рози - ФОР 02 А                          Фреза за окопаване на лавандула - ФОЛ 02А

Категория: Работни машини                                                                    Категория: Работни машини

Процесор за рязане, разцепване и товарене на дърва за огрев                Универсална сушилна инсталация за

плодове, зеленчуци, гъби и билки

Процесор за рязане, разцепване и товарене на дърва за огрев                                  Универсална сушилна инсталация за плодове,зеленчуци,гъби и билки

Категория: Работни машини                                                                  Категория: Работни машини

Универсална сушилна линия за                                                             Сушилня за плодове

шипки, билки, плодове, зеленчуци, зелени фуражи

Универсална сушилна линия за шипки, билки, плодове, зеленчуци, зелени фуражи                      Сушилня за плодове

Категория: Работни машини

Система за автоматизирано                                                                Оранжерии със цялостно странично проветряване

управление на капково напояване

Система за автоматизирано управление на капково напояване                    Оранжерия

Култиватор за лавандула, картофи,                                                        Навесен кран за биг бен

билки и други редови култури

Kultivator _lavandula                  Kran_sn

 

Продълбочител за лавандула и други редови култури                         Система за зелена енергия

prodalb_sn                   Система за зелена енергия

 

Агрегат за кашкавал                                                                         Ледогенератор за люспест лед

агрегат за кашкавал                  ледогенератор

 

Мини мандра за преработване на мляко

мини мандра

Направление 2 „Иновации“

Категория: Самоходни машини                                                                Категория: Енергетични машини

Самоходна пръскачка GRIM 10 MAXI                                                    Колесен трактор MASSEY FERGUSON MF5713S

Самоходна пръскачка GRIM 10 MAXI                             Колесен трактор MASSEY FERGUSON MF5713S

Категория: Работни машини                                                                         Категория: Самоходни машини

8-редова сеялка за директна сеитба на                                                        Прес-балировачка New Nolland

окопни култури KINZE, модел 3030                                                           BigBaller 1290 High Density

8-редова сеялка за директна сеитба на окопни култури KINZE, модел 3030                              BigBaler 1290 High Density

Категория: Енергетични машини                                                         Категория; Енергетични машини

Трактор New Holland T6 Methane Power                                       Трактор New Holland T8 GENESIS® с PLM Intelligence™

T6_180_MethanePower_StageV_19_003              T8_410_Genesis_SmartTrax_StageV_19_003

Категория: Енергетични машини                                                   Категория: Енергетични машини

Гама трактори New Holland T5 Dynamic Command                 Гама трактори Fendt 700 Vario

T5_140_DynamicCommand_StageV_19_006                    Гама трактори Fendt 700 Vario

Категория: Енергетични машини                                                    Катеогория: Работни машини

Трактор Manitou MLT 420                                                            Раздробяващ валяк KNOCHE SPEEDMAX

Manitou_                         Раздробяващ валяк KNOCHE SPEEDMAX

Категория: Работни машини                                                                  Категория: Рабонти машини

Торачка RAUCH MDS 20.2                                                                 Гама трактори VALTRA F-серия

Торачка RAUCH MDS 20.2                         Гама трактори VALTRA F-серия

Категория: Рабонти машини                                                                  Категория: Работни машини

Машина за белене на варива и зърнени култури                                    Машини за пелетиране на биомаса и дървесина                машина за белена на семена 1                                          пелетираща машина

Категория: Самоходни прибиращи машини                                               Категория: Самоходни прибиращи машини

Самоходен мулчер с дистанционно управление                                         Лентов сеносибрач марка SIP, модел AIR 300 F

марка Berti, модел E-Trail

Mulcher Berti_sn                 Senosabirach_SIP_sn

Категория: Работни машини                                                           Категория: Работни машини

Pinova Автоматична метеорологична станция                              Ротационна мотика ВК Технополь

Pinova Автоматична метеорологична станция          Ротационна мотика_сн

Категория: Работни машини                                                          Категория: Работни машини

Навесна челна косачка Novacat Alpha Motion Pro                     Мулчираща сеялка с директно торовнасяне

Pottinger Terrasem С6 Fertilizer

NOVACAT_sn                 terrasem_c6_fertilizer_sn

Категория: Работни машини                                                         Категория: Работни машини

Роторен сеносъбирач и сенообръщач                                            Сортираща машина за малки и средни производители на

плодове и зеленчуци

Роторен сеносъбирач и сенообръщач                    Сортираща машина

 

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

 1. Асен Стойчев – полевъдство
 2. Овощен и декоративен разсадник “Тихомир Узунова” – овощарство
 3. Величка Спасова – етерични-маслени култури
 4. Георги Йонинов – пчеларство
 5. Даниел Христов – смесено производство
 6. Джемиле Юсеинова – животновъдство
 7. Летеф Карадалиев – смесено производство
 8. ЕТ Такси Трофей, Таня Трушева – зеленчукопроизводство
 9. Александър Александров – полевъдство
 10. Иван Иванов – зеленчукопроизводство
 11. Халим Вели – зеленчукопроизводство
 12. Айдън Хюсеин – Айдън Хюсеин – смесено производство
 13. Моамер Али – смесено производство
 14. Митко Иванов – пчеларство
 15. Красимир Костов – зеленчукопроизводство
 16. Геновева Иванова – зеленчукопроизводство
 17. Ивайло Илиев – полевъдство
 18. Гюлбер Али – овощарство
 19. Мелин Наим – овощарство
 20. Сузет Нури – смесено производство
 21. Сибел Исмет – зеленчукопроизводство
 22. Стамен Пенев – полевъдство
 23. Наньо Стойков – животновъдство
 24. Елена Георгиева – овощарство
 25. Сашка Кирилова – смесено производство

Отличие 2019

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини                                                Категория: Прибиращи машини

Ремарке високообемно                                                         Комбайн за бране на рози

Ремарке високообемно                    Комбайн за бране на рози

Категория: Работни машини                                                Категория: Работни машини

Машина за косене на лавандула МКЛ                                 Метеостанция и мобилно приложение Meteobot

Машина за косене на лавандула                    Meteobot-метеорологична-станция-сензори

Направление 2 „Иновации“

Категория: Самоходни прибиращи машини                         Категория: Работни машини

Зърнокомбайн Fendt Ideal 9                                               Перка Frost Boss C 49

Fendt Ideal 9                    Frost Boss C49

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Перка Frost Boss C59                                                        Едноканален цветен сортировач

Frost Boss C59                    Биоса_едноканален сортер_сн

Категория: Работни машини                                        Категория: Работни машини

Нискоскоростен ултращасящ кофичен елеватор          Дрон пръскачка

Нискоскоростен ултращадящ кофичен елеватор                             Пръскачка дрон

Категория: Самоходни прибиращи машини                Категория: Енергетични машини

 

Зърнокомбайни New Holland CR Revelation           Гама трактори New Holland T5 с технология Auto Command

със система Intelli Sense

CR10_90_Revelation_4          T5_120_Tier

Категория: Самоходни прибиращи машини               Категория: Самоходни машини

Зърнокомбайн Massey Ferguson Ideal 9T              Самоходна пръскачка Hardi, модел Hellios III

MF-IDEAL-9T           Hardi Hellios

Категория: Прибиращи машини                                  Категория: Енергетични машини

Комбайн за малини Over the row ORXL                   Трактор Fendt 942 Vario

Комбайн за малини          Fendt_900_Vario

Категория: Работни машини                                      Категория: Работни машини

Фуражни кухни за производство на мюсли               Уред за енергийно оползотворяване на костилки от вишни

фуражни кухни                                        shema

 

Категория: Работни машини

Есенна сеялка за след минимална обработка

Есенна сеялка

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

ЗКПУ „Горазд”, гр. Борово, обл. Русе – полевъдство

ЗКПУ „Земя-Тръмбеш”, гр. Полски Тръмбеш – полевъдство

ЗК „Сполука”, с. Гита, общ. Чирпан – смесено производство

Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд – смесено производство

Агрозлатекс ООД, Стара Загора – полевъдство

Институт по земеделие и семезнание „Образцовчифлик“, Русе – полевъдство

ЗП Росен Дашев, с. Васил Левски, обл. Силистра – пчеларство

ЗП Самет Мехмед, с. Вокил, обл. Силистра – овощарство

ЗП Йонко Йовчев, с. Богомило, с. Малка Верея, обл. Стара Загора – овощарство

ЗП Васил Червенаков, с. Сулица, обл. Стара Загора – овощарство

ЗП Георги Михайлов – гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, плеларство

ЗП Ценка Дашева, с. Васил Левски, обл. Силистра – пчеларство

ЗП Цветанка Стоянова – гр. Алфатар, обл. Силистра, смесено производство

ЗП Димитър Димитров, гр. Алфатар, обл. Силистра – смесено производство

ЗП Неджати Неджати – с. Вокил, обл. Силистра, овощарство

ЗП Цветелина Маринова, гр. Тетевен, обл. Ловеч – овощарство

ЗП Тодор Ангелов, с. Гюешево, обл. Кюстендил – овощарство

ЗП Добромир Богданов, с. Таваличево, обл. Кюстендил – овощарство

ЗП Пламен Ганев, с. Долина, обл. Добрич – полевъдство

ЗП Николай Димитров, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич – полевъдство

ЗП Михаил Михайлов, с. Суходол, обл. Бургас – смесено производство

ЗП Димитър Вълев, гр. Карнобат, обл. Бургас – овощарство

ЗП Красимир Балтаджиев, с. Лесичарка, обл. Габрово, смесено производство

ЗП Куньо Кунев, с. Гъбене, с. Музга, обл. Габрово – смесено производство

ЗП Марин Георгиев, с. Войводово, обл. Хасково – зеленчукопроизводство

ЗП Георги Георгиев, с. Лешниково, обл. Хасково – зеленчукопроизводство

ЗП Гюрсел Халил, с. Скалище, обл. Кърджали – смесено производство

ЗП Юлиян Банков, с. Бял Извор, с. Жълтуша, с. Седларци, обл. Кърджали – смесено производство

ЗП Дилян Илиев, с. Студено буче, обл. Монтана – полевъдство

ЗП Василена Лазарова, с. Долно Белотинци, обл. Монтана – зеленчукопроизводство

ЗП Христо Трифонов, с. Тученица, обл. Плевен – смесено производство

ЗП Асен Табов, гр. Перущица, обл. Пловдив – лозарство

ЗП Христо Сираков, с. Искра, обл. Пловдив – овощарство

ЗП Йордана Маргаритова, с. Зорница, обл. Смолян – зеленчукопроизводство

ЗП Стоян Стоянов, с. Недялско, обл. Ямбол – смесено производство

ЗП Стоянка Чаушева, с. Савино, обл. Ямбол – зеленчукопроизводство

ЗП Данаил Ненков, с. Хотница, обл. Велико Търново – смесено производство

ЗП Георги Халилов, гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград – овощарство

ЗП Стойчо Манушев, с. Склаве, обл. Благоевград – овощарство

ЗП Асен Стойчев, гр. Сухиндол, с. Димча, обл. Велико Търново – полевъдство

Кари Сервиз България ЕООД, с. Староселец, обл. Варна – овощарство

ЗП Вячеслав Митов, с. Здравец, обл. Варна – овощарство

ЗП Петър Тодоров, с. Жеглица, обл. Видин – смесено производство

ЗП Пламен Нинов, с. Буковец, обл. Видин – овощарство

ЗП Георги Стоянов, с. Чирен, обл. Враца – смесено производство

ЗП Любомир Петров, с. Камено поле, обл. Враца – смесено производство

ЗП Милена Петрова, с. Владиня, обл. Ловеч – смесено производство

ЗП Димитър Алексов, с. Витановци, обл. Перник – смесено производство

ЗП Борислав Богословов, с. Витановци, обл. Перник – овощарство

 

 

Отличие 2018

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини                                                Категория: Работни машини

Стърнищен култиватор Kombimax-3000                          Семепочистваща машина

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                    Семепочистваща машина

Категория: Работни машини                                                Категория: Работни машини

Косачка за лавандула                                                           Окопен култиватор за лавандула

косачка за лавандула                    окопен култиватор за лавандула

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Машина за навиване на маркучи                                          Машпина за комбинирана обработка на почвата

Ritam_makari za markuchi                    Ritam_kompaktor

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Високообемна автомобилна надстройка – зърновоз              Високообемна хибридна автокомпозиция

BMD AD_avtokompoziciq                    BMD AD_zyrnovoz

Направление 2 „Иновации“

Категория: Енергетични машини                                               Категория: Самоходни прибиращи машини

Колесен трактор Massey Ferguson MF8740S                        Зърнокомбайн Rostselmash Nova 330

Колесен трактор MF8740S                    Зърнокомбайн Rostlesmash NOVA 330

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Сеялка за диретна сеитба Gigante Pressure 600                Машина за фотосинтезиране, серия CF, CE, I

Сеялка Gigante Pressure 600                    Фотосортираща машина CF+

Категория: Работни машини                                                       Категория: Работни машини

Двоен въдушно-ситов сепаратор                                                X-ray рентгенов детектор

Двоен въздушно-ситов сепаратор 5XFS-7.5 FC                     X-ray рентгенов детектор

Категория: Работни машини                                                Категория: Енергетични машини

Селскостопански дрон модел SY141HR                             Трактор Valtra T254 Versu

Селскостопански дрон                    трактор Valtra Т254 Versu

Категория: Самоходни прибиращи машини                               Категория: Самоходни прибиращи машини

Комбайн за събиране на плодове от земята, модел OB100 A   Самоходна пръскачка HARDI модел RUBICON 9000

комбайн за събиране на плодове от земята, модел OB100A                    Самоходна пръскачка HARDI модел RUBICON 9000

Категория: Работни машини                                                       Категория: Самоходни, прибиращи машини

Дискова брана PÖETTINGER модел TERRADISC 10001T     Роторен зърнокомбайн John Deere, модел S790

Дискова брана PÖETTINGER модел TERRADISC 10001T                    JD Combine S790

Категория: Енергетични машини                                          Категория: Самоходни, прибиращи машини

Есенна сеялка с торовнасяне Kuhn Espro 6000RC            Комбайн New Holland CR 10.90 Revelation

Сеялка KUHN                    New Holland CR 10.90 Revelation

Категория: Енергетични машини                                         Категория: Самоходни, прибиращи машини

Трактор New Holland T6 Dynamic Command                  Самоходна пръскачка Fendt модел Rogator 655

New Holland T6 Dynamic Command                    FENDT Rogator600

Категория: Енергетични машини                                         Категория: Работни машини

Трактор Fendt 900 Vario MT                                             Дрон за пръскане

Fendt 900 Vario                    Дрон за пръскане

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Пръскачка Berthoud Vantage                                             Торачка Exacta TL Geospread

VANTAGE3                    KV-Exacta-TL-GEOSPREAD-010

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Дискова брана Kverneland Qualidisc                                  Цистерна Joskin Volumetra

KV_a-drill-studio                    sn.1

Направление 3

„Механизация в земеделското производство“

 1. Кесери ЕООД – с. Лясково, общ. Айтос, животновъдство

      2.ЗКПУ „Калакоч-92” – с. Ковачевец, общ. Попово, смесено производство

 1. Лазар Лазаров – с. Червен, обл. Русе, смесено производство
 2. Венета Минчева – Генерал Тошево, обл. Добрич, полевъдство

      5. „Шиков Агро” ЕООД – с. Мъдрец, обл. Стара Загора, полевъдство

      6. ЕТ „Стефка Иванова” 2000 – с. Искрица, обл. Стара Загора, полевъдство

      7. Красен Василев – гр. Раднево, полевъдство

      8. Иван Цветанов – с. Комарево, обл. Плевен, смесено производство

      9. Марио  Любенов- с. Трънчовица, обл. Плевен, овощарство

      10. Християн Начев – с. Долни Луковит, обл. Плевен, зеленчукопроизводство

      11.  Мехмед Мехмедов – с. Душево, обл. Габрово, смесено производство

      12. ППК „Душево” – с. Душево, обл. Габрово, полевъдство

      13. Донко Филипов- с. Синьо бърдо, обл.Монтана, полевъдство

     14. Петър Ангелов – с. Девене, обл. Враца, полевъдство

     15. ЗКПУ „Сеяч” – с. Царевци, обл. Варна, смесено производство

     16. Павел Ангелов – с. Стоб, обл. Благоевград, смесено производство

17. Димитър Панайотов – с. Тенево, обл. Ямбол

18. Тодор Тодоров – с. Хаджидимитрово, обл. Ямбол

19. Недялка Панева – с. Кукорево, обл. Ямбол

20. Мария Дикова – Балчик, полевъдство

21. ЕТ „Агро Пионер“ Красимир Абаджиев – Павликени, полевъдство

22. „ЛБГ Пропърти“ ЕООД – Славяново, обл. Плевен, полевъдство

Отличие 2017

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини                                                 Категория: Работни машини

Окопен култиватор                                                               Ремарке-фургон тип „Магазин“

окопен култиватор                    ремарке фургон тип магазин

Категория: Работни машини

Високообемно самосвално ремарке-зърновоз                      Машина за бране на маслодайна роза

самосвално ремарке зърновоз                    Машина за бране на рози

Направление 2 „Иновации“

Категория: Работни машини                                               Категория: Енергетични машини

Телескопичен товарач Manitou MLT 737 NewAg            Колесен трактор Massey Ferguson MF8740

MANITOU_MLT_737                    MF8740

Категория: Самоходни, прибиращи машини                        Категория: Енергетични машини

Роторен комбайн John Deere S700                                   Трактор John Deere 8400R

комбайн_S700_снимка                    трактор_8400R

Категория: Работни машини                                                Категория: Самоходни прибиращи машини

Самоходна торачка и пръскачка Challenger 1300B           Гроздокомбайн Braud 9000L

Challenger_RG1100B                   гроздокомбайн _Braud NH 9000L

Категория: Самоходни прибиращи машини                        Категория: Енергетични машини

Зътрнокомбайн New Holland TC                                       Колесен трактор New Holland T4 F/N/V

зърнокомбайн_New Holland TC                    колесен трактор_New Holland T4 F_N_V

Категория: Работни машини                                                     Категория: Работни машини

Сеялка за директна сеитба на окопни култури KINZE 4900   Прикачна пръскачка AGROJET CLASS KILLER

kinze_4900                     GrassKiller1-(003)ю

Категория: Енергетични машини                                          Категория: Енергетични машини

Трактор T5 Utility                                                                Навесен обръщателен плуг Gregoire Besson R8

T5 UTILTY                    GB_R8

Категория: Самоходни, прибиращи машини

Машина за съхраняване на фуражи

Budissa Bagger RT 7000 Farm

Машина за съхраниние на фуражи

 

Направление 3 „Принос в механизацията на земеделието“

Денис Дурал – смесено производство

Александър Хаджиев – полевъдство

Цветанка Стоева – полевъдство

Вилиан Кирилов – полевъдство

Захарин Мачев – полевъдство

Любомир Димитров – полевъдство

Професонална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово – смесено производство

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – полевъдство

Власови Агро – полевъдство

Стефан Натев – лозарство

ОТЛИЧИЕ – 2016 Г.

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини                                               Категория: Работни машини

Машина за семепочистване и обеззаразяване                    Машина за семечистене и обеззаразяване на семена

машина за почистване и обеззаразяване                   Машина за семечистене и обеззаразяване на семена

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Работни машини

Ремарке за лавандула                                                          Ремарке за подвижно пчеларство

ремарке за лавандула                   ремарке за подвижно пчеларство

 

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Работни машини

Селскостопанско ремарке зърновоз                                    Адаптер за царевица АЦ

ремарке зърновоз                    адаптер за царевица

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Работни машини

Хедер за слънчоглед ХСМ-6                                              Машина за полагане на семена в биоразградима лента

хедер за слънчоглед                    машина за полагане на семена

 

Категория: Работни машини                                                                            Категория: Работни машини

Машина за полагане на биоразградима лента с вградени семена в почвата   Кран въртящ към трактор

машина за полагане на биоразградима лента                   кран въртящ

 

 

Направление 2 „Иновации“

Категория: Енергетични машини                                       Категория: Работни машини

Колесен трактор                                                                 Самоходна пръскачка

Massey Ferguson MF4708                                              Challenger Rogator 655D

MF4708                    Challenger_RG655D

 

Категория: Работни машини                                              Категория: Работни машини

Дискова брана                                                                    Мулчер

Galucho модел 6DM                                                         Multiforst

Galucho                   Multiforst

 

Категория: Работни машини                                              Категория: Работни машини

Сеялка                                                                                 Прикачна пръскачка за лозарство

KINZE 3600                                                                      Agrojet Drift Stoper

Kinze-3600                    AJ-Drift-Stopper

 

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Самоходни машини

Дискова брана Gregoire Besson Normandie                    Комбайн New Holland CX8.90

GB-Normandie                    NH-CX8-90

 

Категория: Самоходни машини                                           Категория: Енеретични машини

Комбайн New Holland CX 6080                                        Трактор New Holland T5 Tier 4B

NH-CH6080                    NH-T5

 

 

Категория: Енергетични машини                                        Категория: Енергетични машини

Трактор New Holland T6 Tier 4B                                     Трактор NewHolland T7.315 Heavy Duty

NH-T6                    NH-T7-315-hd

 

Категория: Енергетични машини                                           Категория: Енергетични машини

Телескопичен товарач                                                           Трактор за лозаро-овощарски дейности

JCB 541-70 T4F Agri PRO                                               Landini серия 2

JCB_agri-pro                    Landini

 

Категория: Работни машини                                                 Категория: Енергетични машини

Сеялка със сееща секция                                                      Трактор

Monosem Monoshox NG Plus Me                                    JCB Fastrac 8330

Monosem                    Fastrac

 

Категория: Работни машини                                                Категория: Енергетични машини

Плуг Voyager                                                                      Трактор KIOTI, модел PX1103C-EU

GB-Voyager                    kioti

 

Категория: Работни машини                                              Категория: Работни машини

Аератор Joskin                                                                   Телехендлер Weidemann T6027

аератор                    телехендлер

 

Категория: Работни машини                                                Категория: Енергетични машини

Цистерна за течен тор Joskin                                              Трактор Fendt 1050 Vario

цистерна                   fendt

 

Категория: Енергетични машини                                         Категория: Енергетични машини

Трактор Valtra T234                                                            Трактор John Deere 9620RX

Valtra-T4                    John Deere 9620RX

 

Категория: Самоходни прбиращи машини

Силажокомбайн John Deere 8330

john-deere_8300

 

 

 

Напрaвление 3 „Механизация в земеделското производство”

Валери Алексов – зеленчукопроизводство

Александър Христов – овощарство

Иван Янков – смесено производство

Николай Кръстев – смесено производство

Райко Даскалов – овощарство

Павлин Киров – полевъдство

Тодор Тодоров – полевъдство

Димитър Димитров – смесено производство

Илия Илиев – овощарство

Емил Златев – полевъдство

Цветомир Трифонов– полевъдство

Пламен Димитров – полевъдство

Снежана Стоянова – пчеларство

Ахмед Асан Ахмед – смесено производство

Марияна Йонкова – овощарство

Петя Димитрова – овощарство

Генади Йорданов – смесено производство

Цено Ценов – смесено производство

Димитър Марков – смесено производство

Мирослав Петков – лозарство

Георги Петров – пчеларство

Николай Киров – полевъдство

Андрей Мачуганов – полевъдство

 

 

ОТЛИЧИЕ – 2015 Г.

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

 

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Категория: Работни машини

Мотофреза „Петров“                                                           Обеззаразител на семена

„Вики“

                   

Самосвално ремарке                                                            Машина за послойно и едновременно внасяне на                           водоакумулиращи материали, минерални и органични торове в почвата

                    

Категория: Работни машини                                              Категория: Работни машини

Раздробител на груби фуражи                                           Плуг овощарски П. Ов – 3.30

                 

Направление 2 „Иновации“                                           

Категория: Енергетични машини                                        Категория: Енергетични машини

Колесен трактор                                                                  Колесен трактор

Valtra T234                                                                         Fendt 939 Vario

Направление 2                    

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Самоходни прибиращи машини

Пролетна сеялка                                                                  Комбайн

Kinze 3600                                                                        CX 8.85

                    

Категория: Работни машини                                                Категория: Енергетични машини

Сеялка за полудиректна сеитба                                           Гумено-верижен трактор

Sky Maxi Drill                                                                     Challenger MT 865 E

                    

 

Категория: Енергетични машини                                        Категория: Самоходни прибиращи машини

Колесен трактор                                                                  Гроздокомбайн

Antonio Carraro TGF 10900                                             Braud 9000

                    

 

Категория: Енергетични машини                                          Категория: Енергетични машини

Колесен трактор                                                                    Колесен трактор

Massey Ferguson 8737                                                       JCB Fastrac 4220

                    

 

Категория: Самоходни прибираи машини                            Категория: Работни машини

Зърнокомбайн                                                                        Сеялка за окопни култури

Massey Ferguson MF 9380 Delta                                       Vaderstad Tempo

                      

 

Категория: Работни машини                                                Категория: Работни машини

Самоходна пръскачка                                                          Плуг

Challenger RG 1300B                                                        Gregoire Besson – Prima

                    

 

Категория: Работни машини                                               Категория: Работни машини

Електрически колесен товарач                                           Прикачна лоарска пръскачка

Weideman                                                                          Agroget Spin Rafol

                    

 

Категория: Работни машини                                               Категория:Самоходни машини

Навесен ивичен разрохквач                                                Комбайн Jonh Deere модел W440

                    

 

Категория: Енергетични машини                                        Категория: Работни машини

Трактор Jonh Deere 8370R                                               Есенна сеялка ESPRO 6000

JD Megatron                    Sealka KUHN_ESPRO

 

Категория: Работни машини

Култиватор за слята обработка

Gregoire Besson – Tetra

 

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“

Иванка Тодорова – растениевъдство

Цветомир Нечев – овощарство

Цветелина Христова – смесено производство

Атанас Георгиев – овощарство

Галабин Василев – смесено производство

ЕТ „Асмарал – Теодор Тодоров“ – растениевъдство

доц. Георги Георгиев – растениевъдство

Власови Агро ООД – смесено производство

Опитна станция по земеделие гр. Търговище – растениевъдство

ИЗК Марица, Пловдив – полевъдство

Люляна Иванова – овощарство

Радосвета Великова – полевъдство

Илия Илиев – смесено производство

ЕТ „Светлана Манева“ – смесено производство

Чавдар Шкодров – животновъдство

Мирослав Шкодров – овощарство

Кристияна Коева – смесено производство

Десислава Павлова – смесено производство

Павлина Андреева – смесено производство

Никола Андреев – полевъдство

Станислав Христов – смесено производство

Денчо Цеклеев – полевъдство