IMG_6887

Отличие „Принос в механизацията на земеделието” 2017 г.


На четвъртото издание на конкурса отчетохме постигнатото, но отбелязахме каква е тенденцията, какво е новото, което е залегнало в Отличието и какви са бъдещите планове.

Проведените отличия потвърдиха, че са необходими иновациите, за да се постигне по-успешно земеделие. Количеството на участващите вносни  машини се променя най-често в зависимост от провеждани големи международни изложения. Това е естествено, при  условие, че може да се участва в Отличието само с иновативна машина, която е на българския пазар. През 2017 г. се проведе най-значителното за Европа изложение за земеделска техника в Германия и съответно участващите нови машини са по-малко. През следващата година може да очакваме повече претенденти за отличие в различните категории. Но също  така се  установи, че информация за нови, ефективни машини, които могат да се закупят от българския пазар, винаги е нужна за сектора. От друга страна твърдо може да се подчертае, че в страната нови машини винаги има. Целта на Отличието може да се изпълни – да информира за най-добрата иновативна земеделска техника за годината в България.

Отличието „Принос в механизацията на земеделието” и по-специално обединяването в името на иновациите в земеделието, бе отчетено и от колегите в Македония. Те отбелязаха, че вестник „Земеделска техника” е  единствен на Балканите, който предлага така нужната информация за механизацията на земеделието. Поканиха представител на изданието да присъства и да изнесе доклад на техния юбилеен Международен симпозиум. Проф. Давчев от Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие почете за втори път връчването на наградите на конкурса.

Мисията на в. „Земеделска техника” е да обедини образование, наука и бизнес за постигане на проспериращо земеделие. Вече 4 години Министерството на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Аграрен университет – Пловдив , Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника” сме заедно и с провеждането на конкурса, тя успешно се осъществява.

През последните години се забелязва засилен интерес към професията ”Механизатор” в средните професионални училища по селско стопанство и в отрасъла. Организаторите си поставихме задачата да приобщим към Отличието и най-младите в отрасъла и да отличим ветераните. Доволни сме, че между отличените на конкурса  има  представители на средните учебни заведения, подготвящи механизатори.

Тази година  в Отличието участват 4 български фирми с 6 машини, 7 фирми вносители с 19 машини за категорията „Иновации”, а земеделските производители са 10.  На българските производители бяха връчени медали и дипломи от Научно-техническия  съюз по машиностроене и плакети и дипломи за участие в „Принос в механизацията на земеделието”. От другите 2 направления на всеки участник бе връчен по един плакет. На конкурса по II  и III направления  бяха раздадени 16 награди за I-во място, 11 за II-ро място и 2 за III-то място в различните категории.

Участието в конкурса е безплатно. Той обхваща целия производствен процес – от създаването, предлагането и използването на иновативната машина в производството.  Отличието помага на знаещите и можещи хора и ги обединява около значението на механизираното земеделие. Вече втора година се провежда благодарение и на съмишленици.

1 декември (рожденият ден на в. „Земеделска техника”) с връчване на отличията,  се превърна в Празник на механизацията за сектора. Има сентенция „Гледайки назад, гледаш по-напред”, която ние споделяме. Този празник е доказателство – той е среща на ветераните с бъдещето на отрасъла „Механизация”. Така постигнатото не ще се забрави, а ще се надгражда и развива. От най-младите бе отличен Никола Тодоров, ученик в „Професионална гимназия по селско стопанство”, гр. Нова Загора, победител в Националното състезание „Млад фермер” и представящ бъдещето, а  от ветераните –  проф. Цветан Луков за постиженията му в областта на механизацията. Бяха отличени също партньори и съратници, работещи за иновационно земеделие.

През 2018 г. конкурсът ще има малък юбилей – 5 години. Водещ ще бъде МЗХГ. Трябва да заживеем от сега с тази идея, да се обединим около нея, за да  докажем значението на механизацията за земеделието, че отрасълът е знаещ и можещ.

С добри машини се прави добро земеделие! 

Организатори