Otlichie_2017

Отличие „Принос в механизацията на земеделието”


Мисия: Да обедини образование, наука в обща цел – иновативно ефективно земеделие.

През 2014 г. по случай 120 години от излизане на в. „Орало”, Селскостопанска академия, Контролно-техническата инспекция (МЗХГ), Русенския университет „Ангел Кънчев”, Аграрния университет, Пловдив и в. „Земеделска техника” се обединихме около идеята „Без машини няма земеделие” и се организира и се проведе за първи път конкурсът – Отличие „Принос в механизацията на земеделието.”

Конкурсът беше с 3 направления – Български производител на земеделска техника, Иновации – вносна техника  и Механизация в земеделското производство. От българските машиностроителни предприятия участваха 3 фирми с 4 машини, от вносителите на агротехника  8 фирми с 20 машини, а по трето направление –  общо  67 земеделски производители. Бяха раздадени 3 награди по първо направление, 13  по второ в категориите „Енергетични машини”, „Самоходни машини” и „Работни машини” и по трето направление 9 награди по трето направление. Събитието се превърна в Празник на механизацията в земеделието. Прие се конкурсът да се провежда всяка година.

През 2015 г. към организаторите се включи и Научно-техническият съюз по машиностроене. Отчете се, че механизацията в земеделието изисква много разнообразна техника, както по мощност, така и по предназначение, и зависи от подотрасъла, културата и размера на стопанствата. В  трите категории се обособиха подкатегории. В конкурса през 2015 г. от българските машиностроителни предприятия участваха 6 фирми с 6 машини, от вносителите на агротехника  – 11 фирми  с 21 машини, а по трето направление –  общо  21 земеделски производители. На български земеделски машиностроители се раздадоха медали и дипломи от НТС по машиностроене, а плакети и дипломи –  от организаторите на конкурса. Бяха наградени 21 машини в направление „Иновации” , а по направление „Механизация в земеделското производство” бяха отличени 10 земеделски производители. Работещите в отрасъла възприемаха отличието като традиционно, с голяма значимост и спомагащо земеделието ни да бъде на световно равнище.

През 2016 г. участниците се увеличиха. В конкурса се включиха 10 български изделия, 34 вносни машини и 23 земеделски производители, обединени от мотото „С добри машини се прави добро земеделие”. Наградени бяха 6 български машинопроизводители, а за Иновации 8 машини за малки стопанства, 12 за средни и 12 за големи стопанства, както и 11 земеделски производители.

Тази година за четвърти  пореден път  участие в Отличието участие са заявили 4 български фирми с 6 машини, 7 фирми с 19 машини за Иновации, а земеделските производители са 10.

Благодарим на всички, които участват в конкурса  и на тези, които ни подкрепят в това благородно дело. Отрасълът показа, че е жив и силен, когато съмишленици се обединят около идеята „Без машини няма земеделие”.

Организационен комитет