Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2021


Отличие 2020

Даваме старт на Осмото отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Откриването ще бъде онлайн, на 1 юни 2021 година.

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет – Пловдив, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.

Събитието се създаде през 2014 година и оттогава се провежда ежегодно. В годините се наложи като водещо събитие в сектора. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември и се превърна в Празник на механизацията. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Водещ организатор през настоящата 2021 година е Русенски университет „Ангел Кънчев”. Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника и получили добри резултати в стопанствата си.

Формулярите за тазгодишното Отличие са:
Направление 1 – Български производител на земеделска техника. Има две категории – „Самоходни машини” и „Работни машини” с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – „Иновации” – участват вносители и търговци на земеделска техника. Има 4 категории – „Енергетични машини”, „Самоходни машини”, „Самоходни прибиращи машини” и „Работни машини”, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 3 – Механизация в земеделското производство. Има 3 категории – Малки стопанства, Средни стопанства и Големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Осмото отличие „Принос в механизацията на земеделието – 2021” е с акцент: „Вестник Земеделска техника става на 30 години”. Неговият надслов е: АГРОЕДИНЕНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ • НАУКА • БИЗНЕС.
Агроединение – Ученици, студенти, научни работници, бизнес – земеделски производители, машиностроители, търговци, целият агроотрасъл да бъде с една обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и създаване на ефективно земеделие. Така ще изпълним завета на предците си – с добри машини да правим добро земеделие и да дадем хляб на хората. Това е бъдещето.

Предлагаме следните формуляри за изтегляне:

Formuliar_1

Formuliar_2

Formuliar_3

От Организационния комитет

 

Отличие 2021

УЧАСТНИЦИ

Направление 1 „Български производител на земеделска техника“

Направление 2 „Иновации“

Категория: Енергетични машини                                                                      Категория: Работни машини

КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY FERGUSON MF8S.265                              Въздушен сепаратор с двойна гравитационна маса – 5XFZ-25S

Varex_Toty21-85                                                40Z-01 (2)


 

 

Категория: Работни машини                                                                            Категория: Работни машини

Цветен сортер CGMAX                                                                                   Преса Quicpower 1230 с транспортьор на балите

 

13каналенСортер (3)                                                Presa

 


 

Категория: Технологии                                                                                   Категория: Стационарни машини

Loop Master™ – патентованата технология за балопреси                          Генератор на шокови вълни за защита от градушка
на New Holland

02_BB_1290_Plus_LoopMaster_16_039                                              spag-1 (2)


Категория: Самоходни прибиращи машини                                                    Категория: Технологии

Комбайн New Holland CH 7.70 и версия Laterale                                      NutriSense ™ NIR – сензорна технология за анализ на хранителните вещества,

приложима за комбайни New Holland от сериите CR, CX, FR

ch-gallery-06 (2)                                              583457

 


 

Категория: Енергетични машини                                                                    Категория: Енергетични машини

New Holland T6 Methane Power – първият и                                            Товарачи MLT 841 и 1041 PS + Stage V NewAg

единствен в света трактор с метан технология

t6-methane-power-powered-by-nature-01                                             MLT1041-VPGFB

 

Направление 3 „Механизация в земеделското производство“