User comments

Отличие „Зелен Оскар” за почвени подобрители


Интервю с Мая Ташева, зам. мениджър продажби, Свилоцел

Чия разработка са почвените подобрители ПН-98 и ПП-76? Откога се предлагат на пазара?

– Отскоро Свилоцел предлага на пазара почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви – ПН-98 и ПП-76, чиято основна съставка е калциев карбонат, получен като вторичен продукт от основното производство. Разработката на продуктите цели оползотворяване чрез изсушаване и гранулиране на изцяло отпадни материали от собственото производство и предлагане на готов продукт с приложение в земеделието.

Двата продукта са плод на съвместната работа на специалистите на „Свилоцел” ЕАД и Научноизследователски сектор към Химикотехнологичния и металургичен университет – Център по екология. Множество тестове и анализи са направени в акредитираните лаборатории на Института по почвознание „Никола Пушкаров, „СЖС България” ЕООД, ЦНИЛ „Геохимия” при Минно-геоложки университет.

Отличието „Зелен Оскар” и първо място в категория „Индустрия и производствен сектор” компанията получи през 2016 година точно за направената инвестиция и реализация на проекта за производство на почвените подобрители.

Разработката на почвените подобрители ПН-98 и ПП-76 започва още преди около десет години. Това е период, в който са извършени редица изследвания и тестови проучвания на вторични продукти, генерирани от инсталацията за производство за целулоза. Потвърдено е, че е възможно оползотворяването на калциев карбонат под формата на почвен подобрител ПН-98 или комбинация от калциев карбонат, дървесна пепел и зелен шлам под формата на почвен подобрител ПП-76. В резултат, през 2014 година двата почвени подобрителя са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните. След определен период на интензивна реклама и презентиране е изградена и пусната в експлоатация и инсталацията за производство на подобрителите ПН-98 и ПП-76.

dav

С какво те се отличават от другите подобрители?

– Почвените подобрители на Свилоцел са екологично чисти, с качества на комплексен мелиорант за кисели почви или почви с тенденция към вкисляване, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Съдържанието на основните макро и микроелементи подобрява общия хранителен режим на почвите. Могат без ограничение да се ползват както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти. Подходящи са като добавка при компостиране и при създаване на торфо-почвени смеси. Калциевият карбонат като основна съставка е получен по химичен път и има много по-голям неутрализационен потенциал от природния. Варуването с калциев карбонат засилва действието на оборския тор, което е важно за биоземеделието.

В почвеният подобрител ПП-76 освен калциев карбонат се съдържат и добавки от  зелен шлам и дървесна пепел, допринасящи за внасяне на хранителни елементи като калий, сяра, магнезий и микроелементите желязо, мед и бор, които му придават подхранващ ефект. Това осигурява по-меко алкализиране на почвата и положителни промени в състава на почвения разтвор.

Предлагането на подобрителите ПН-98 и ПП-76 под форма на гранули ги прави перфектни за влагане, поради което все повече нараства употребата им в съвременното земеделие с цел създаване не само оптимални условия за хранене на земеделските култури, но и за запазване и повишаване плодородието на почвите.

Най-подходящото време за внасяне на подобрителите е при пролетната и есенна оран и третиране на почвата. В зависимост от отглежданите култури, може да бъдат влагани и в междуредията, отново пролет и есен.

Разходната норма се определя по балансов метод, след структурен и химичен анализ на почвата. Зависят от типа на почвата, дебелината на почвения слой, вида култура, която ще се отглежда.

– Има ли закупени количества от земеделски производители и какви са техните отзиви?

– Реализираме на пазара почвен подобрител ПН-98 вече втора поредна година. Наши клиенти са зърнопроизводители, земеделски производители, отглеждащи рози, лавандула, билки, както и производители на зеленчуци и плодове.

Климатичните промени, които се наблюдават през последните години водят до редица изменения в почвата – ерозия, засоляване, вкисляване, загуба на биоразнообразие и намаляване на съдържанието на почвеното органично вещество. Поради тези естествени процеси, както и в резултат на интензивно използвани почви с монокултурно земеделие и едностранно, небалансирано торене, най-вече с азотни торове, в България значителна част от почвите (над 45%) са с различна степен на вкисляване. Излизането на бобовите и фуражни култури от сеитбооборот се отразява твърде неблагоприятно върху свойствата и качествата на черноземите. През последните години липсва правилен избор на подходящи за кисели почви култури и не се извършва мелиориране с химически подобрители и органично торене.

При разработката на нашите почвени подобрители са отчетени тези тенденции в състоянието на почвите, както и отсъствие на редовно производство на подобни подобрители в страната, които да са подходящи за внасяне със съществуващата тороразпръскваща техника. Нашите агрохимически изпитания показват, че се очаква добивът от обработени подкислени почви да се повиши с до 30%.

Тези предпоставки обусловиха търсенето на почвените подобрители на Свилоцел и много добрия прием от фермерите. Доказателство за това е разширяването на клиентската ни база, както и увеличаване и повторно закупуване на количества от мнозина от тях.

Доц. д-р инж. Милка Бобева