IZS_otkrit den_sn2

Открит ден в ИЗС „Образцов чифлик”


На 10.06.2020 г. в опитното поле на Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик” – Русе се проведе открит ден. Събитието бе организирано съвместно с Ф+С АГРО и ДЗИ Генерал Тошево. Бяха представени сортовете пшеница, създадени в ИЗС Русе и ДЗИ Генерал Тошево и всички останали, включени в сортовата структура на страната.

Поканата беше уважена от проф. д-р Мартин Банов – председател на ССА гр. София, проф. д-р Иван Киряков – ДЗИ Г. Тошево, д-р. Костадин Костов – селекционер, представители на фирмите LG, SAATEN UNION, SUMIAGRO, различни институции, зърнопроизводители, търговци на семена от цялата страна и др. Гостите имаха възможност да се запознаят с особеностите на всеки сорт пшеница, предимствата на българската селекция и последните научни постижения.

По материали на ИСЗ, Русе