земеделие

Откриване на петото Отличие „Принос в механизацията на земеделието”


Предстои петото юбилейно издание на конкурса – Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Организатори отново са Министерството на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, Аграрен университет – Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.

Благодарение на досегашните си четири издания (2014-2017 г.) събитието се утвърди като Празник на механизацията на земеделието. Тази година водещ от организаторите е Министерството на земеделието, храните и горите.

Формулярите за тазгодишното издание на Отличието отново са обособени в 3 основни направления в зависимост от особеностите на земеделието:

Направление 1 „Български производител на земеделска техника” – формулярът от миналата година се запазва.

Направление 2 „Иновации” – формулярът се запазва. Участва се в категории „Енергетични машини”, „Самоходни прибиращи машини” и „Работни машини” с подкатегории за различни по направление на производство и размер стопанства.

Направление 3 „Механизация в земеделското производство” – формулярът се запазва. Класирането е в категории полевъдство, животновъдство, трайни насаждения, смесено производство на различни по размер стопанства.

Награждаването на победителите ще бъде на 4 декември в София.

От организационния комитет