AQUAMAT2000

Отглеждане на десертни лозя и овошки


Ултрамалообемните хербицидни пръскачки Манкар са високоефективен метод за борба с плевелите, като с тях се спестява до 80% от количеството хербицид. Пръскачките работят изцяло с неразредени хербициди, като това спестява време, необходимо за смесване с вода или презареждане. Този тип пръскачки се предлагат в три основни варианта ръчен за универсално приложение, където дозирането се регулира ръчно чрез натискате и задържане на бутон; колесни пръскачки – хербицидът се подава чрез специална дозаторна помпа и специализирана патентована сегментна ротационна дюза; прикачни пръскачки за големи площи, като работната ширина може да варира в широки граници според това дали се третират само редовете на насажденията или цялото междуредие. Дозирането на хербицидите става чрез електрическа или механична дозаторна помпа и управлението може да се извършва от кабината на работната машина. Разходът на глифозат за 10 дка е само 1 литър. С ръчна пръскачка могат да бъдат обработени около 15 дка слята площ на ден, а с прикачна машина площта може да достигне до 50-60 декара слята площ в рамките на осемчасов работен ден. Пръскачките намират оприложение при овощни градини, лозя, малини, къпини, боровинки, разсадници, градински центрове, лавандула и др.

Вече предлагаме и новите модели за биологична борба с плевели чрез третиране с гореща вода – моделите Mantis BioMant Aqua и третиране с био-хербициди – моделите Mantis BioMant Herbi.

Машините BioMant Aqua се борят с плевелите чрез пръскане с гореща вода (99,5О С), като по този начин се унищожава клетъчната им структура. С повтаряне на третирането с гореща вода постепенно се унищожава и коренът на плевела и той умира напълно.

BioMant Herbi машините са специално оптимизирани за пръскане с хербициди на биологична основа, например с пеларгонова киселина. За разлика от другите, хербицидите на органична основа трябва да се подават в големи количества, за да се постигнат желаните резултати. Оптималното разпределение на необходимото количество био-хербицид, благодарение на специално разработени плоскоструйни дюзи и гъвкави предпазни капаци, избягва препятствия като кофи за боклук, пътни знаци, светофари. Поради необходимостта от по-големи количества био-хербицид, най-често BioMant Herbi се предлага като допълнителна прикачна машина към различни превозни средства с достатъчно голям резервоар за осигуряване на ефективен контрол срещу заплевеляване.

Аквамат 2000 предлага различни видове конструкции за отглеждане на плодове под покритие. Това са вече добре познатите в България конструкции за защита от градушка, както и техни разновидности като конструкции за защита от дъжд, слънце, птици и насекоми. В зависимост от приложението те могат да бъдат отворени или затворени. Покритието може да е с мрежа за защита от градушка, птици, насекоми, засенчващи мрежи, фолио за защита от дъжд или комбиниране на фолио и мрежа.

По материали на Аквамат 2000