sn_3

Отблясък от събитието


Национален форум на младите фермери 2019

„Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в Общата селскостопанска политика, такива ще бъдат и в следващия програмен период”, това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при откриването на втория Национален форум на младите фермери в Аграрен университет – Пловдив, който се организира от евродепутата на Европейска народна партия Владимир Уручев. Очаква се в много кратък срок да приключи договорирането на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Млад фермер“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. „В настоящия програмен период нейният бюджет ще бъде изчерпан чрез подкрепата на повече от 2 500 земеделски производители“, отбеляза министър Танева. В средата на месец юни ще стартира последният прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. По нея, съгласно статистиката, близо половината от бенефициентите също са млади фермери.„Радвам се, че има все по-голям интерес сред младите хора да се занимават със земеделие. Това е една от перспективите в нашата страна и се надявам, че чрез тях много бързо българското земеделие ще стане по-конкурентоспособно“, каза още Десислава Танева. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, чийто бюджет също е изчерпан за настоящия програмен период, малко над 25% от всички бенефициенти са отново млади земеделски производители. 60% от подкрепените млади фермери по подмярка 6.1. са мъже, а останалите 40 % са жени.

По време на форума бяха представени седем класирани проекта в Националния конкурс за млади фермери – 2019 г. Победителят ще бъде излъчен в края на форума. Той ще се състезава за Европейската награда за млад фермер в Брюксел. На събитието присъстваха и проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет и Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA).

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, АУ