министър на развитието на селските райони на Естония Тармо Там

ОСП ще бъде основен приоритет на българското председателство


„България ще предложи серия от тематични дебати по отношение на Общата селскостопанска политика“, това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на заседание на Съвета на ЕС във формат „Земеделие и рибарство“. „Ще се спрем не само върху основните елементи, предложени в Съобщението на Комисията, но и върху тези, които отсъстват от него. Надявам се да намерим обща основа в рамките на този обмен, да отправим ясни послания и насочим Комисията при изготвянето на бъдещата законодателна рамка. Като председател на Съвета смятам да осигуря условия за информиран и прозрачен дебат, чрез който позицията на Съвета да бъде ясно чута. Важно е да имаме споделено разбиране по общите ни цели, по важността и приноса на ОСП и необходимите финансови ресурси, които да гарантират постигането на целите ни и вбъдеще“.

Първото заседание на Съвета по време на Българското председателство ще бъде на 29 януари 2018 г. и България смята да започне още тогава дебата.