IPAZR_Sn

Оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула


Колектив от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София съвместно с Руския държавен аграрен университет и Московската селскостопанска академия “К. А. Тимирязев“ с ръководител гл. ас. д-р инж. Юрий Енакиев е награден с Диплом в КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ на “Агра“ 2018 за проект “Технология за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула за енергийни цели”.

Лавандулата е една от най-разпространените етерично-маслени култури в света, намира широко приложение в козметичната, фармацевтичната, парфюмерийната индустрии, в производството на перилни и почистващи препарати и т.н. В преработен или суров вид тя се употребява при производството на храни и безалкохолни напитки. Лавандулата се използва и в селското стопанство – в растителната защита при биологично производство, като естествен регулатор в развитието на растенията (покълването на картофите) и за потискане образуването на метан от кравите – само Lavandula latifolia.

Световният пазар на лавандула се развива динамично, воден от все по-разнообразното приложение на продукти от естествен произход. България от 2015 година се превърна в европейски лидер в производството на лавандулово масло и основен износител за Европа.

Интересът в страната ни към производството на лавандула нараства с бързи темпове и след 2008 година площите се увеличават над три пъти. Интензивно е създаването на насаждения между 2012 и 2015 години, когато общите площи доближават 7 хил. ха. Разширява се и ареалът – лавандулата се отглежда в много части на България, а Добруджа се оформя сред водещите производствени региони в света.

Във връзка с бурния растеж и навлизането на много нови производители всяка година, количеството на отпадна биомаса се увеличава. Липсата на технологии за оползотворяване превръща тази маса в неизползван отпадък. Поради високото съдържание на мазнини в отпадна биомаса от лавандула, процесът на гранулиране протича незадоволително. Материалът се залепва по работните органи на гранулиращата машина и води до блокирането на процеса.

Съвместният научен колектив от ИПАЗР „Н.Пушкаров“, г. София и РГАУ-МСХА им. „К.А. Тимерязева“ – Москва, предлага решение на този проблем, като краен продукт – получаване на пелети с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.

Чрез гранулирането на отпадната биомаса от лавандула се получава продукт, удобен за съхранение; намалява се многократно праховата фракция на горивото, която влошава горивния процес при изгарянето; намалява се влажността на крайния продукт, с което се повишава к.п.д. на котела; повишава се значително енергонатоварването на котела.

Kолектив: ИПАЗР „Н.ПУШКАРОВ“ – София: Гл. ас. д-р инж. Юрий Енакиев, Проф. д-р инж. Георги Костадинов, Доц. д-р инж. Иван Иванов, Доц. д-р инж. Румен Тодоров, Доц. д-р инж. Тодор Пеняшки, Доц. д-р инж. Христо Събков, Гл. ас. д-р инж. Иван Мортев, Гл. ас. д-р инж. Любомир Матеев, Ас. инж. Елена Димитрова; РГАУ-МСХА им. „К.А.Тимирязева“Москва: Проф. д.с.-х.н. инж. Сергей Белопухов, Доц. к.с.-х.н. инж. Инна Дмитревская, Доц. к.с.-х.н. инж. Ольга Елисеев, Инж. Алия Бахитова.

По материали на ИПАЗР „Н. Пушкаров”