Otlichie_2019

Окриване на VI Отличие „Принос в механизацията на земеделието“


На 22 април в Русенския университет „Ангел Кънчев”, по време на „Отворени врати на Интерагри България ”, бе открито Шестото отличие „Принос в механизацията на земеделието”. Конкурсът беше открит  пред широка аудитория от декана на Аграрно-индустриалния факултет проф. Генчо Попов.  Той даде разяснения относно възможността да се участва в него. На събитието присъстваха студенти от университета, ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев”, гр. Две могили, Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев” – Образцов Чифлик.

Организатори отново са Министерство на земеделието, храните и горите, Селскостопанска академия, , Русенски университет „Ангел Кънчев”, Аграрен университет – Пловдив, Научно-технически съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника”.

Събитието се провежда ежегодно от 2014 година, а тази година то ще бъде с акцент 125 години земеделски печат за механизация в България и 29 години вестник „Земеделска техника”, правоприемникът на вестник „Орало”. Нарастващият интерес на земеделските производители, институциите и фирмите е показателен за нуждата от него. Благодарение на досегашните си пет издания Отличието успя да се утвърди като водещо събитие и се превърна в Празник на механизацията.

За шеста поредна година ще бъдат отличени производители и вносители на съвременна земеделска техника, както и земеделски производители, внедрили механизирана технология с постигнати добри резултати в стопанствата си.  Участието в конкурса е безплатно.  Той обхваща целия производствен процес – от създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството.

Всички миналогодишни участници бяха отличени с плакет „Принос в механизацията на земеделието”. На родните производители бяха връчени медали и дипломи от Научно-техническия съюз по машиностроене. Вносителите и земеделските производители бяха отличени с дипломи в различните категории. Обръща се внимание и на професията „Механизатор” и на младите хора, които са поели по този път. Затова в отличените намериха място и ученици от средните училища и студенти от висшите учебни заведения с постижения през годината. Не бяха забравени и водещите специалисти и ветерани, посветили живота си на сектор „Земеделие”.

На връчването на отличията са присъствали участници в конкурса, ветерани, най-младите в бранша в от средните и висши учебни заведения, гости от Македония и Германия, медии. Събитието потвърди, че с използването на иновации се развива по-успешно земеделие. Информацията за нови и ефективни машини, които могат да се закупят на българския пазар, е необходима на сектора. Целта на Отличието е именно такава – да докаже, че с добри машини се прави добро земеделие, а мисията му е да обедини образование, наука и бизнес около значението на механизираното земеделие.

Формулярите за тазгодишното издание на Отличието „Принос в механизацията на земеделието” отново са обособени в 3 основни направления в зависимост от особеностите на земеделието:

– Направление 1 „Български производител на земеделска техника”

– Направление 2 „Иновации” – участва се в категориите „Енергетични машини”, „Самоходни прибиращи машини” и „Работни машини” с подкатегории с общо предназначение и специализирани (трайни насаждения, полевъдство, животновъдство, смесено производство, рекултивация, растителна защита, товаро-разтоварни) с машини за малки, средни и големи стопанства. По този начин ще бъдат представени иновациите от различни по направления и размер стопанства.

– Направление 3 „Механизация в земеделското производство” – ще бъде отразено актуалното състояние на стопанствата и техните нужди. Класирането ще бъде в категории полевъдство, животновъдство, трайни насаждения, смесено производство с техните характеристика и получени резултати.

Приканваме всички работещи в сектор „Земеделие”, нашите партньори и колеги, фирмите, произвеждащи и внасящи техника за селското стопанство и земеделските производители да следят информацията за Отличието във вестник „Земеделска техника” и на сайта www.zemedelskatehnika.com и да се включат в него.

От организационния комитет