как овършаващите палци скубят зърното от класа

Овършаващ хедер Shelbourne Reynolds


Създателят на хедера­­-Shelbourne Reynolds, е установил, че ограничаващ фактор в работата на комбайна е необходимостта машината да се справя с големи количества слама, както и да отделя зърното от нея, което изисква време.  Овършаващият хедер Shelbourne е създаден така, че да намали с 90% количеството слама, което постъпва в комбайна и по този начин да увеличи неговия капацитет. Принципът на работа на хедера е такъв, че при него няма рязане, а скубане. Овършаващите палци с патентована форма скубят зърното от класа и така 85-90% от зърното, което постъпва  в комбайна, е вече овършано. Единствено остава да мине през ситата, за да се отвеят примесените сламки и плява и от там да се качи в бункера. Така вършачната система както и сламотръсите почти не се използват.

Овършаващи палци

ТРАДИЦИОННА ЖЪТВА НА ПШЕНИЦА: Овършаващият хедер Shelbourne  увеличава капацитета на комбайна от 70% до 100%.  Когато в него постъпва почти чисто зърно, се освобождава капацитет, с който машината се движи с двойно по-висока скорост от тази при жътва с традиционен житен хедер. Разходът на гориво намалява с до 40%, сравнен с този при традиционната жътва. Времето за прибиране на реколта от полето се съкращава наполовина.

разлика между жътва със стрипер хедер и традиционен

ЖЪТВА НА ПШЕНИЦА/ПОСЛЕДВАЩО ЗАСЯВАНЕ НА ВТОРА ИЛИ ПОКРИВНА КУЛТУРА: Овършаващият хедер Shelbourne дава възможност на фермерите да жънат с 15-20 дни по-рано от обичайното при по-висока влажност на зърното (max 35%) . Вследствие на това, те имат възможност  да засеят по-рано втора култура или покривна смес в стърчащата слама, използвайки наличната  влага в почвата. Именно тази стърчаща слама, осигурява изключително благоприятна посевна среда, защото почвата не е обработена, влагата не е загубена, а сламата не е размесена с почвата. Сеитбата е улеснена и още по-качествена. Контактът семена/почва е много по-добър, което благоприятства за по-бързото и дружно поникване.

разлика на пожънато и непожънато

ПО-РАННАТА ЖЪТВА ВОДИ ДО: пшеница с по-добро качество, по-ранно засяване на втора или покривна култура и по-високи добиви от втората култура или по-добре развита покривна култура.

ПОЛЕГНАЛИ И УВРЕДЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПОСЕВИ: По време на жътва, благодарение на обратното на посоката на движение въртене на овършаващия ротор, вече става възможно от земята да се повдигнат полегналите посеви и по този начин процентът на събрано зърно е по-голям в сравнение с конвенционалния хедер.

showing ≈4" fluff over 8"crusted previous deposit

РАСТИТЕЛЕН ОСТАТЪК ОТ ПШЕНИЦА ВЪРХУ ПОЧВАТА/УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАГАТА: Вместо да обръснете терена до голо с конвенционален хедер, овършаващият хедер Shelbourne оставя растителните остатъци да стърчат. Тази стърчаща слама изиграва огромна консервираща роля. Тя успява да запази влагата, като от една страна през зимата задържа снега в полето, а от друга – пази сянка и завет на почвата през лятото. В резултат на това почвата не се загрява и вятърът не отнася влагата от нея. Стърчащата слама осигурява идеална среда за No-Till технологията.

схема на принципа на работа на Shelbourne

Овършаващият хедер за бяла жътва и ориз Shelbourne Reynolds има редица предимства. Прибраното зърно за ден се увеличава до 100%, с което се съкращава времето за прибиране на реколтата от полето почти наполовина. Нуждата от много комбайни и комбайнери намалява. 3 комбайна, оборудвани с Shelbourne хедери прибират зърно колкото 5 комбайна, а 3 хедера Shelbourne, струват по-малко от един малък комбайн. Разходът на гориво намалява до 40%. Прибраната пшеница е с по-добро качество, а прибрания ориз е с по-добър рандеман. Shelbourne Reynolds позволява жътвата да бъде възобновена много скоро, след като е валял дъжд, а вечер жътвата се удължава с няколко часа. При добив 600-800кг/дка, оборудван с този хедер комбайн жъне с 8-10 дори и 12 км/ч. Може да прибира зърно с влага до 35%, с което жътвата може да бъде изтеглена 15-20 и повече дни. Втора култура може да бъде засята с 15-20 дни по-рано. Високото стърнище задържа повече влага в полето, а тя гарантира добър добив.

По материали на Агримат