дървесина

Обсъждава създаване на условия за инвестиране в нови техники и технологии за работа в горите


„Задачата на днешната работна среща е предприемането на решителни действия,  които да създадат условия за осъвременяване на използваната техника и технологии при добива на дървесина в горските територии – държавни, общински и частни“, това заяви инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите при откриването на срещата на тема „Проблеми в дърводобива“.

По инициатива на ИАГ и Министерство на земеделието, храните и горите, представители на дърводобивния и дървопреработвателния бизнес, Института за гората при БАН, Лесотехническия университет, синдикални и неправителствени организации и др. участваха в първата от поредица срещи, които предстоят да се проведат. Какви са възможностите за провеждане на съвременен дърводобив, необходимостта от промяна на нормативната уредба, стабилизиране на дърводобивните фирми и създаване на условия за инвестиране в нови техники и технологии за работа в горите, съответстващи на изискванията на индустрията, обучение и квалификация на работниците в дърводобива, повишаване на производителността на труда с внедряване на модерна техника и технологии и др. бяха част от дискутираните въпроси и задачи, чието решаване предстои пред сектора.