MZHG

Няма основание за претенции за компенсации и пропуснати ползи от отменения чл. 23 на Наредба №3 за директните плащания


Във връзка с отменения от Върховния административен съд чл. 23 на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Министерството на земеделието, храните и горите информира:

Решението на ВАС е поради формално неспазена процедура по Закона за нормативните  актове.  Като мотиви са посочени липса на таблица за съответствие с правото на ЕС и доказателства за предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Те не са по същество на текста на чл. 23.

Решението на ВАС не е осъдително, а отменително. Същото има действие само занапред. Не засяга правата придобити за кампания 2017 г. преди датата на постановяването му. Неоснователни са тиражираните тези относно предявяване на претенции за компенсации и пропуснати ползи.

По никакъв начин решението не засяга подпомагането на  животновъдите за кампания 2017 г.