13335667_1165108620188286_8012757686850569897_n

Нов модул в софтуера Агро офис на Яра България


Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) засяга земеделските производители, които обработват личните данни на своите служители, на собственици на земя, техни наследници и пълномощници. Новите правила изискват прозрачна отчетност на събраните лични данни и от кого се ползват, целта и основанието за тяхното обработване и други. При нарушения на изискваните документации се налагат санкции от 5000 до 10 000 евро или 4% от годишния брутен оборот на фирмата!

Новият модул в софтуера Агро Офис на фирма Яра България цели да организира работния процес при земеделците, така че той да отговаря на нормативните изисквания. За клиентите, които въвеждат договорите си и/или изплащат рента чрез АОД, се води автоматичен регистър на всички операции извършвани с лични данни. Предоставя се напълно готов регистър на категориите дейности с лични данни. Има и възможност за водене на добра отчетност за нарушенията на сигурността и за искания от субекти на лични данни, както и са осигурени всички необходими документи за организиране на вътрешните правила за работа с лични данни. Предоставените готови бланки ще са необходими на земеделците във връзка с новите, разширени права на субектите на лични данни. Платформата е 100% защитена с новите методи на криптиране.

По материали на Яра България