Алексон

Нови черешови сортове от Института по земеделие в Кюстендил


Селекционната дейност при черешата в Института по земеделие, Кюстендил е започнала през 1953 г., като до момента са създадени и утвърдени 11 черешови сорта – Победа, Черна Конявска, Кюстендилска хрущялка, Българска хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания, Суперстар. В настоящата публикация представяме кратко описание на най-новите черешови сорта, утвърдени от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) през 2015 г – Дима, Алекстон и Васиника. Наред с другите си достойнства сортовете Дима и Алексон притежават качеството самофертилност, което е високо ценено при новите черешови сортове. У нас досега няма създадени такива. Дима и Васиника са наградени на Националното изложение: ”Изобретения, трансфер, иновации – ИТИ”, съответно през 2015 и 2017 година.

 

 ДИМА

Дима

Произход: получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Утвърден е от ИАСАС през 2015 г.

Срок на зреене: плодовете узряват в края на второто десетдневие на юни, с около 3 дни след тези на Ван.

Дърво: растежната сила на кандидат-сорта е умерена, близка до тази на Ван. Образува свнително рядка корона. Скороплоден и родовит сорт.

Цъфтеж: цъфтежът е късен. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 20 април, с около 5 дни след този на Ван. Това е първият самоплоден черешов сорт създаден в България.

Плодове: едри до много едри (8,3 g). Плътномесест е, по форма, едрина, оцветяване на кожицата и особености на плодовото месо и сока приличат на майчиния сорт Ван.

 

АЛЕКСТОН

 Алексон

Произход: получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Утвърден е от ИАСАС през 2015 г.

Срок на зреене: узряват в края на второто десетдневие на юни, почти едновременно с тези на Ван.

Дърво: растежната сила на дървото е слаба до умерена, по-слаба от тази на Ван. Образува  рядка корона. Скороплоден и високо родовит сорт.

Цъфтеж: Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 15 април, с около 2 дни след този на Ван. Алекстон е също самоплоден сорт, което му дава предимство спрямо други самостерилни сортове.

Плодове: едри (7,6 g), широкосърцевидни, подобно на бащиния сорт Стела. Плодовото месо е плътно, с черночервено оцветена кожица и много добри вкусови качества.

 

 ВАСИНИКА

Васиника

Произход: получен е от кръстосването на сортовете Ван и Стела. Утвърден е от ИАСАС през 2015 г.

Срок на зреене: узряват  около средата на юни, с около 5-6 дни преди тези на Ван, с което успешно запълват времето между ранозреещите (Бигаро Бюрла) и среднозреещите (Ван) сортове.

Дърво:  растежната сила на сорта е средносилна, по – голяма от тази на Ван. Образува  средно гъста корона. Скороплоден и родовит сорт.

Цъфтеж: Цъфтежът е ран. Средната дата на начало на пълен цъфтеж е 10 април, с около три дни преди Ван. Подходящ опрашител е Стела.

Плодове: много едри (8,6 g), широкосърцевидни до закръглени, с черно-червено оцветена плодова кожица. Плодовото месо е плътно с отлични вкусови качества.

Н. Христов, С. Крумов

Институт по земеделие – Кюстендил