пшеница

Нови сортове твърда пшеница


Твърдата пшеница е традиционна за страната ни култура. Площите и производството през годините варират в широки граници. До 1920 г. тя е съставлявала 10-12% от общата площ на пшеницата у нас. Сега площите са значително по-ниски. Основното предназначение на твърдата пшеница както у нас, така и в света, е използването ѝ като незаменима суровина за производство на макаронени и други видове хранителни продукти. Особено ценни са белтъчините ѝ и съдържанието и качеството на глутен. Произведените макаронени изделия са с високи хранителни и кулинарни достойнства, с приятен златисто-жълт цвят. Зърното от тази култура е търсено на българския и на международния пазари, при това с по-висока цена от тази на обикновената пшеница.

Условията в България са благоприятни за получаването на висококачествена реколта от тази култура. Сортът е ключов фактор за рентабилно и устойчиво производство. Постоянният поток от нови по-високодобивни и по-качествени сортове е съществена основа за конкурентността на земеделието и хранителната промишленост. Създадените след 2000 г. сортове от ново поколение са с висок продуктивен потенциал, качество на зърното и добра устойчивост на полягане, отговарящи напълно на потребителското търсене. Te са важен фактор за увеличаване на площите до размерите, които твърдата пшеница традиционно е заемала.

Сорт Сая

Признат за оригинален през 2016 г. Сорт Сая е създаден по метода на вътревидовата хибридизация, чрез кръстосването на две наши твърди пшеници сорт „Загорка“ и линия М-5359, и отбор в следващите поколения. Хабитусът на растенията е изправен. Сортът е от групата на средно високите твърди пшеници, като притежава много добра устойчивост на полягане. По вегетационен период спада към групата на средно ранните. Класът е удължен, бял и плевите са слабо окосмени. Осилите са белезникави,  разположени по цялата дължина на класа. Зърното е елипсовидно, средно едро с кехлибарено жълт цвят. Притежава висока стъкловидност и висока хектолитрова маса. По биохимични и технологични качества е в групата на качествените сортове на института. По години е със стабилна продуктивност и потенциалът му за добив е над 900 kg/da. Има средна устойчивост на болести. Характеризира се с високи макаронени качества и представлява голям интерес за индустрията.

Сорт Церера

Признат за оригинален през 2016 г. Сорт Церера е създаден по пътя на вътревидовата хибридизация, чрез кръстосване на две наши линии твърда пшеница (М-4796 x M-4333). Хабитусът на растението е полуизправен. По височина спада към средностъблените твърди пшеници със средна устойчивост на полягане. По вегетационен период е от групата на средно ранните.  Класът е удължен, слабо окосмен, често извит и сравнително плосък. Характерна особеност на сорта е червеният (кафяв) цвят на класа и осилите. Зърното е едро, леко удължено с овална форма. То е с характерен за твърдата пшеница жълт цвят и висока стъкловидност. Съдържанието на протеин и глутен отговаря на изискванията за високо качествени макаронени изделия. Потенциалът му за добив е над 800 kg/da. Притежава добра устойчивост на брашнеста мана и средна на ръжди с проява на толерантност.

По материали на ИПК, Чирпан