ZI_snimka

Нови сортове ечемик от Института по земеделие в Карнобат


Със Заповед №РД 12-3/2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите бяха признати за оригинални нови три сорта ечемик на Институт по земеделие – Карнобат. Това са зимният сорт ечемик Ахинора и пролетните Савелия и Денис.

Сорт АХИНОРА е създаден от авторски колектив в състав доц. д-р Дарина Димова и проф. д-р Драгомир Вълчев. Той е зимен фуражен ечемик – шестреден, с отлични фуражни качества на зърното, като съдържанието на протеин е над 13.0%. Притежава много добра студоустойчивост като превишава стандартните сортове. Ахинора е устойчив на основните болести по ечемика: черна ръжда, листен пригор, ленточна болест и фузариум по класа, средноустойчив на кафява ръжда и слабочувствителен на брашнеста мана. Сортът е устойчив на полягане и притежава висок продуктивен потенциал – средно над 800 kg/da от изпитването в пунктовете на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Предимството на новия сорт ечемик е във високата му продуктивност, съчетана с висока студоустойчивост. Той е много подходящ за райони с по-сурови зимни условия и безснежни зими.

Пролетните Савелия и Денис са двуредни фуражни сортове. Те са създадени от авторски колектив проф. д-р Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев. Притежават висока продуктивност, като за годините на изпитване в пунктовете на ИАСАС са формирали добиви от 520 kg/da до 712 kg/da. Зърното на двата сорта е с висока хранителна стойност. Съдържанието на протеин в него е от 13.73% до 16.08%. Сортовете са високоустойчиви на брашнеста мана, листен пригор, ленточна болест, фузариум по класа. Денис е високоустойчив на кафява ръжда, а Савелия е средноустойчив на болестта и е на нивото на стандартите за пролетен ечемик. Предимството на новите сортове пролетен ечемик е във високата им сухоустойчивост, която позволява да преодолеят пролетно-летните засушавания и да формират високи добиви с отлично качество на зърното.

Новите три сорта на института са върхово постижение на българската селекция, което напълно отговаря на европейските стандарти.

проф. д-р Дарина Вълчева, доц. д-р Дарина Димова, проф. д-р Драгомир Вълчев

Институт по земеделие – Карнобат