нови сортове на ИЗ, Карнобат

Нови сортове на Института по земеделие в Карнобат


На основание Заповед № РД 04-8/14.06.2017 г. на министъра на земеделието и храните г-н Румен Порожанов и експертните комисии към Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол бяха признати един нов сорт зимен фуражен ечемик и един нов сорт зимен овес на Институт по земеделие-Карнобат.

Сорт АЛЕКСАН е създаден от авторски колектив в състав доц. д-р Дарина Димова и проф. д-р Драгомир Вълчев. Сортът е зимен фуражен ечемик – шестреден, с отлични фуражни качества на зърното много добра зимоустойчивост, устойчивост на полягане и висок продуктивен потенциал – над 800 кг/дка.

Сорт ТЕРЕЛИК е зимен овес, създаден в ИЗ-Карнобат от авторски колектив доц. д-р Тодорка Савова и проф. д-р Драгомир Вълчев. Сортът е високопродуктивен, с добра зимоустойчивост и устойчивост на полягане. Отличава се с висока маса на 1000 зърна, поради което е подходящ за използване и в хранителната промишленост.

Авторските колективи на новите сортове ечемик и овес благодарят и на своите земеделски техници Роса Йорданова, Петя Димитрова и Генка Младенова за съдействието и помощта.

По материали на ИЗ, Карнобат