гъска

Незаконен транспорт на зоо животни за България


На 20.02.2018 г. незаконен транспорт на зоо животни за България е спрян на ГКПП“Дунав мост II“, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните. Животните са от видовете алпаки, мечета, гъски, патици, гълъби и патета, които са транспортирани в изключително лоши условия, не са спазени никакви изисквания за хуманно отношение по време на транспорт и не са придружени от ветеринарномедицински документи, които да удостоверят техния произход и здравен статус.

Превозвачът няма лиценз за превоз, необходими познания за транспорт на животни и документи, с които да удостовери техния произход. По негови твърдения животните са взети от Белгия, Словакия и Унгария.

Поради съмнения за наличие на животни от защитените видове е уведомен РИОСВ Монтана, при което животните са конфискувани на основание Закона за биологичното разнообразие и са настанени в Зоологическа градина в София. Тя разполага с карантинен център, който не може да бъде използван за спасителен център за конфискувани животни и всяко въвеждане на животни с неясен статус крие риск от въвеждане и разпространение на заболявания в зоологическата градина.

През периода 2016 – 2018 г. високопатогенната инфлуенца по птиците тип А (HPAI H5N8) предизвика една от най-големите епидемии по отношение броя на огнищата на домашни птици, географската площ и броя на мъртвите диви птици, регистрирана в Европейския съюз.

Епидемията на заболяването засегна и България през 2016г до 2017 г. и доведе до икономически загуби за държавата и за бизнеса (над 6 000 000 млн загуби, затваряне и рестрикиции за движение и търговия на животни, загубен здравен статус на държавата).

Въз основа на това и предвид епизоотичната обстановка в Европа по отношение на високопатогоенна и нископатогенна инфлуенца по птиците и рисковете, които крие движението на птици с неясен здравен статус, е взето решение птиците да бъдат умъртвени по хуманен начин.

Всяко незаконно въвеждане на животни в страната крие рискове от въвеждане и разпостранение на заболявания по животните, включително заболявания опасни и за хората (зоонози), като инфлуенца по птиците.