sn.2

Национална служба за съвети в земеделието на „Златна праскова“ 2018


Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за седма поредна година е съорганизатор на събитието „Златна праскова”. В рамките на празника тази година НССЗ обявява конкурс за най-добре поддържана плододаваща прасковена градина. За първите трима отличили се земеделски стопани НССЗ осигурява и връчва награди, които са овощарски инвентар – ножици и пръскачки.

По време на празника НССЗ ще участва в традиционния семинар по актуалните въпроси, свързани с отглеждане на праскови и подпомагане на стопанствата. Предвид очаквания прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., Службата поема ангажимент да предоставя безплатно консултантски пакети на малки земеделски стопанства, включващи и изготвянето на проектни предложения. Темата, която тази година НССЗ ще представи е: „Възможности за подпомагане на малки стопанства” по ПРСР 2014-2020 г. от Национална служба за съвети в земеделието, в т.ч. за подготовка на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.

 По материали на НССЗ