product_image

Национален форум за дигитална трансформация на образованието


На 10 октомври 2019 г. от 15:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ще се проведе Национален форум на тема „Дигиталната трансформация на образованието – педагогически и социални-психологически аспекти“.

Съорганизатори на Форума са Българската  академия на  науките, Дигиталната  национална  коалиция, Академична  общност по компютинг,  Националният  център за  дистанционно  обучение и Националното представителство на  студентските съвети в България.

Заявки за участие във Форума са подали директори на училища, ректори на университети, учители и преподаватели от цялата страна, а също и много студенти. На всички участници е изпратена за предварително запознаване Концепцията за дигитална трансформация на образованието.

Форумът ще бъде открит и модериран от Акад. Юлиян Ревалски, председател на БАН.

Ще бъдат изнесени следните доклади:

„Дигиталното образование – двигател на цифровата икономика“ – от   Акад. Кирил Боянов

„Адаптиране на образователната система към дигиталното поколение“ – от маг. Яна Вангелова

„Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието“ –  от Чл.-кор. дтн Христо Белоев и проф. д-р Ангел Смрикаров

„Педагогически и социално-психологически аспекти на дигиталната трансформация на образованието“ –  от проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

След това бъде открита дискусия по темата на форума.

Изказаните мнения и направените предложения ще бъдат обобщени и предадени на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Очакванията на инициаторите и организаторите на Националния форум са, че след като г-жа Мария Габриел беше избрана за еврокомисар по иновациите и младежта, дигиталната трансформация на образованието ще получи силна подкрепа както в Европа, така и в страната. За да се подпомогне този процес, във всички университети и в БАН трябва да бъдат създадени Центрове за иновационни образователни технологии, в които да се провеждат курсове за повишаване квалификацията на учители и преподаватели в областта на образователните иновации.