IZ_Karnobat_Zahir

Научно-селекционните институти, наградени на 12-тото изложение на Съюза на изобретателите в България


С диплома за отлично предстатавяне и златен плакет, е награден селекционният колектив от Институт по царевицата, Кнежа в състав: доц.д-р Димитрина Илчовска, доц.д-р Миладин Геинов, доц.д-р Н. Петровска, доц.д-р Валентина Вълкова, ас. Бисерка Хинкина , ас. Димитър Велчев за селекциониран хибрид царевица Кнежа 317. Той е от групата на ранните хибриди, така необходими за нашето земеделие, за да се спре инвазията на чуждите селекционни продукти – царевични хибириди, в относително свободната  ивица в ранната по зрялост група на тази важна за земеделието ни култура. Хибрид Кнежа 317 освобождава площта през втората половина на август, като създава възможност за навременна и качествена подготовка на площите, за засяване на есенните зърнето-житни култури, във възможно най-оптималните агротехнически срокове. Придимствата на новия царевичен хибрид са оригиналност, висока добивност, отличен фитосанитарен профил по отношение на стопански важните болести. Прибира се при стандартна влага, което допринася за спестяване на труд и време за допълнително сушене на зърното. Защитен със сертификат за собственост на сорт в патентното ведомство на България.

Институтът по земеделие в гр. Карнобат и селекционен колектив в състав проф. Драгомир Вълчев и проф. Дарина Вълчева беше награден с диплом и златен медал за отлично предсатавяне с пролетен фуражен ечемик сорт Венера, в категорията „Нови сортове растения и породи животни”. Чрез новия сорт се преодолява нуждата от пролетни култури, за осигуряване на качествен фураж за животните в планинските и полупланински райони. Предимствата на сорт Венера са във високата му продуктивност и хранителната стойност на зърното в съчетания с много висока устойчивост на болести. Проявява отлична сухоустойчивост. Защитен е със сертификат за собственот от патентно вмедомдство в България.

Институт по овощарство, Пловдив, участва в изложението с  нов сливов сорт Остромила. Оценен е по достойнство и селекционният колектив получи диплом със златен медал за отлично представяне в категорията „Нови сортове растения и породи животни”. Създаден е от научен колектив в състав: проф. д-р Аргир Живондав, доц.д-р Снежана Милушева, агр. Юлия Божикова. С навлизането на новия сливов сорт в производството ще се реши проблемът за подобряване качеството на продукцията в сливовото плодово производствено направление. Сортът Остромила се отличава с виска и стабилна устойчивост към вирусни болести (шарка по сливата). Отличава се с висока добивност на плодова продукция и е сорт с качествени атрактивни плодове, които се приемат добре. Защитен със сертификат за собственот от патентно ведомство в България.

Допълнително със златен медал бяха наградени инж. Николай Арнаудски за иновативен продукт „Устройства и метод за обработка на течности”, Георги Ватрачки за биоактивна храна „Ватрасин Бах”, „Ватрасин-В”, „Ватрасин-1”, „Ватрасин-1М” и Младен Минчев за метод и устройство за добиване на питейна вода от конденз в транспортните средства и бита.

По материали на Съюз на изобретателите в България