IMG-Vitosha

Най-старият природен парк на Балканите навърши 85 години


Общата дължина на пътеките и алеите в планината е над 300 километра. Почти една трета от тях са ремонтирани през последните години.

„Витоша е короната на столицата ни и с право е включена в нейния герб. Радваме се, че успяваме да осигурим по-добри условия за посетителите на планината от всички възрастови групи и ще работим още по-упорито в тази посока“, каза д-р инж. Анна Петракиева, директор на дирекцията на парка в обръщението си по време на проведеното тържествено честване на годишнината в аулата на Лесотехническия университет, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенцията по горите.

„Стараем се да създадем по-достъпна околна среда за хората с физически увреждания, за да не се чувстват изолирани от обществото и да се радват на съприкосновението с природата“, допълни инж. Петракиева.

По време на събитието екипът на парка представи своята работа през годините. Специалистите подчертаха, че Витоша е най-посещаваната защитена територия у нас с над 3,5 млн. посетители годишно с над 1800 вида растения, което е повече от половината за териториите на страната. Природният парк е част от европейската екологична мрежа „Натура 2000” и е защитена зона по двете европейски природозащитни директиви – за птиците и за местообитанията.

През последните няколко години са изградени две нови тематични алеи: „Алея на билките“ и „Сила и живот“. Поставени се над 600 стълба за зимна маркировка, а лятната е подновена. С помощта на доброволци и горски служители са изградени нови дървени мостове, скари, пейки и парапети, поставени са и информационни табели. Извършен е ремонт на десетки маси и пейки. Ремонтирани са се 30 чешми в различни части на планината, а на посещавани от туристите места са изградени нови кътове за отдих.

На церемонията беше представена книгата-албум „85 години Природен парк Витоша“. „Искрено приветствам издаването на книгата като издание, в което е събран и смисълът на живота на поколения лесовъди, работили за стопанисването и управлението на парковата територия. Пожелавам на настоящия екип на Дирекцията да напише своята страница в историята на ПП Витоша с балансирано и устойчиво управление, с отговорност и ангажимент към бъдещето.“, се казва в поздравителния адрес от името на инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ.

На тържеството присъстваха директори и експерти от Изпълнителна агенция по горите и негови структури, директори на природни паркове, кметове на селища около Витоша, бивши директори и служители на парковата администрация.