logo НАЗ

НАЗ открива Седмия национален агро семинар


Седмият Национален Агро Семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите ще бъде открит на 30 ноември 2017 г. от 13.00 ч. в Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив. Двудневният форум ще бъде под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“ с фокус върху бъдещите перспективи в сектор зърнопроизводство, съобщиха от Асоциацията. Програмата ще бъде допълнена от дискусии по актуални за бранша теми, обмяната на опит с няколко гост-лектори, между които проф. Харолд ван Ес, преподавател и изследовател в Университет „Корнел“, САЩ, Брайан Гогин, съветник по земеделие и ръководител на екип на Проект „Опазване на почвите в България“, доц. Георги Митев, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ръководител на проект „Опазване на почвите в България“ и др.

Семинарът ще бъде открит с дискусия с участие на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие” – РА по актуални за сектора теми. Ше бъдат обсъдени теми като:

• индикативния график на плащанията по директните схеми и по площните мерки на ПРСР 2014-2020 г.
• подготовката за Кампания 2018 г. по очертаване на площите и подаване на заявления за подпомагане
• регулирането на поземлените отношения и насърчаване сключването на доброволни споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ;
• промени в законодателството относно правото за придобиване на собственост върху земеделска земя от лица, установени в други държави членки на ЕС, според отправените от ЕК препоръки;
• предстоящия втори прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
• реформата на системата за борба с градушките – етап на разработване на план за бъдещото функциониране и участие на заинтересованите страни;
• основните акценти и приоритети в програмата на МЗХГ за задаващото председателство на България на Съвета на ЕС.
• втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“
• прилагането на системата „жълт картон“ и административните санкции

Националният Агро Семинар се утвърди като водещо престижно събитие в календара на земеделските производители, предоставящо възможности за срещи и дискусии относно най-иновативните и оптимални решения в областта на зърнопроизводството.