NAZ-Kostadinov_sn

НАЗ – гарант за ефективно земеделие


Г-н Костадинов, представете Националната асоциация на зърнопроизводителите.

– Националната асоциация на зърнопроизводителите e отраслова организация в България, която е регистрирана през 2006 година. Учредителите ѝ са регионални организации на зърнопроизводители от всички области на страната, които са обединени от идеята за модерно и конкурентноспособно земеделие. Началото на най-голямата земеделска организация в България се постави преди 13 години. Идеята за създаване на Национална асоциация се роди след протестите за възстановяване на акциза за земеделско гориво през 2006 г. Първите земеделци, които участват в обсъждането и в първите протести през юни 2006 г., са колегите ни от Тракийския съюз на зърнопроизводителите. Наред с Тракийския съюз, през 2006 година в Стара Загора в сдружението влязоха и колегите ни от Бургас, Русе, Хасково, Разград, Добрич, Плевен, Генерал Тошево и Бяла Слатина. Асоциацията се разширява със сдруженията в Пловдив, Ловеч, Видин, Монтана, Павликени, Пазарджик, Карнобат, Сливен, Ямбол, Попово и Силистра.

Основните принципи, които се поставиха в началото, са да се съдейства за развитието на членовете на асоциацията, те да се подпомагат организационно и да се достига до най-новите постижения в земеделското производство.

Националната асоциация на зърнопроизводителите защитава интересите на земеделците от сектора, подпомага и насърчава развитието на техния бизнес и индивидуалния им стопански просперитет, както и на отрасъл зърнопроизводство в национален мащаб. В екипа ми са и четирима заместник-председатели – Георги Милев, Илия Проданов, Георги Радев и Людмил Работов.

Участваме активно във всички ресорни срещи, които се организират от МЗХГ. Част сме и от Консултативния съвет по зърно, както и Тематичната работна група по ОСП.

В международен план си сътрудничим с наши европейски колеги и браншови асоциации. Част сме от международния проект „Хляб на мира“. Това е европейска инициатива, в която се включват дванадесет държави от Централна и Източна Европа. Проектът стартира през 2012 г. като добитата ръж от полето около Помирителната църква в Берлин е изпратена до всяка държава-участничка. Така през 2013 г. се полагат първите ръжени семена на исторически важни места в 12-те държави.

НАЗ е официален партньор по проекта за България от самото му начало. Традиционно всяка година представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта. Тази година това са нашите колеги от Съюзът на производителите на зърнени и маслодайни култури – Пазарджик.

– С каква цел и кога създадохте агросеминара?

– През 2010 година се постави началото на ежегодния Агросеминар. Това събитие се утвърди през годините като едно от най-престижните събитие в календара на земеделските производители у нас. Тази година се надяваме да успеем да проведем десетото юбилейно издание, но поради извънредната обстановка, в която се намираме, все още не можем да прогнозираме как ще протече събитието.

Темите, които представяме на Агросеминара на НАЗ, винаги са съобразени с актуалните предизвикателства пред земеделските производители.

В семинара участват както наши членове от цялата страна, така и фирми-лектори и фирми-изложители. По традиция наши официални гости са ръководителите и експертите на МЗХГ и ДФЗ.

Избрахме Пловдив, защото е прекрасен град в центъра на България с много добри условия за провеждане на събитие с нашия мащаб.

– Много от членовете на Асоциацията участват и подпомагат Отличието „Принос в механизацията на земеделието

– За нас е огромна чест, че имаме възможност да работим съвместно и се радваме, че наши членове подпомагат отличието. Надсловът, който сте избрали, е не само интересен, но и осъществим и необходим за съвременно земеделие.

– Какво ще пожелаете на изданието и на неговите читатели по случай 30-годишнината?

– На вестник „Земеделска техника“ и на вашите читатели пожелавам здраве и много успехи.

Доц. д-р инж. Милка Бобева