млечи продукти

Над 90% от млечните продукти на пазара са български


Над 90% от потреблението на млечни продукти се задоволява от българското производство и това не са временни данни, а за 5-годишен период. Това съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при представяне на инициативата „Купувам българско“. Тя се провежда в партньорство с основни браншови организации и Националното сдружение на общините в България. При яйцата родното производство достига до 93% от пазара, а при телешкото – 63%.

При производството на плодове и зеленчуци се наблюдава ръст от 28% за миналата година, а с 3% са нарастнали продажбите на български храни за същия период.

Тенденцията за увеличаване на дяла на българските храни, които купуват домакинствата у нас е трайна, което  води до ръст в производството на родни продукти, а това се отразява положително и на износа, обясни Димитров. От 2009 г. насам  земеделската и хранителната промишленост имат положително външнотърговско салдо, което постоянно нараства.  През миналата година износът на храни и земеделски продукти от България превишава с 1,2 млрд евро вноса. 75% от всички изнесени храни са за страните от Европейския съюз. Държавата се стреми да работи в тясно сътрудничество с бизнеса, каза още Димитров.