ДФЗ

Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020


Изплатени са близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на млади фермери, които подписаха договорите си по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Те са подали инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката, който се осъществи през ИСУН. В края на лятото са одобрени за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадат в 100% бюджет на приема в размер на 22 млн. евро.

След встъпването си в длъжност в края на юли тази година, изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев организира за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери. За наваксване на изоставането беше ускорена и обработка на документите за извършване на първото авансово плащане. За целта беше облекчена административна тежест от представяне на хартиени досиета и документи. Административни проверки преди плащане в момента са правят служебно, на базата на осигурените достъпи до масивите на съответните ведомства, както и въз основа на въведения автоматизиран процес на изчисления. Така значително се съкрати нормативно определеният срок от два месеца за изплащане на финансовата помощ.

До две седмици се очаква Разплащателната агенция да преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.