климатични промени

Над 1 млн. лева са осигурени за компенсации от климатични бедствия


На заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА е взето решение за предоставяне на финансов ресурс от 1 044 775 млн. лева за компенсиране на щети причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2017 г., съобщиха от пресцентъра на фонда.

За доплащане по схемата Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия за тази година, е отпуснат допълнителен финансов ресурс в размер на 700 000 лв. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са подали заявление за подпомагане по схемата за държавна помощ в периода от 23 октомври до 10 ноември 2017 г.

За финансова подкрепа на земеделски стопани с унищожени животни в област Бургас, в резултат от настъпило наводнение през месец октомври 2017 г., се разпределя финансов ресурс в размер на 46 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени по линия на минимална помощ de minimis. Предстои изготвяне на указания за предоставяне на помощта.

За отпускане на индивидуална държавна помощ на оранжерия за компенсиране на пропуснати доходи вследствие на градушка са предвидени 298 775 лв.  Предстои изготвяне на указания за прилагане на схемата за държавна помощ.