100_3054

„Младежко управление“ в Регионална дирекция по горите – Берковица


По време на отворените врати на Регионална дирекция по горите – Берковица, сутринта на 26 март, заедно със своите преподаватели са влезли и учениците от 11а клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. Организираната среща и работата с децата е част от националната инициатива  „Лесовъд за един ден“ и е свързана с предстоящата Седмица на гората, 2018 г.

Началото на съвместния „работен ден“ е дадено от инж. Сашко Каменов, директор на РДГ – Берковица, който е запознал учениците с традициите по честването на Седмицата на гората, структурата и организацията на дейността на Дирекцията, грижите по създаване и опазване на европейското горско богатство днес и приносът, който могат да дадат самите единадесетокласници с изучаване на лесовъдските дисциплини и прилагане на получените знания след завършване на образованието. Учениците, заедно с експертите са изпълнили съответните задължения, като същевременно са се запознали с отговорностите, нормативните документи в съответната област и материалите, изготвяни в процеса на работа.

В заключение инж. Каменов е пожелал на учениците да продължат образованието си, да придобиват нови знания и ценни умения. Той е изразил очакванията си голяма част от тях да се реализират в областта на горското стопанство, като добри професионалисти.