34562267_1968965283122782_8476891151553527808_n

МЗХГ следи постоянно процесите в производството на череши


 

Д-р Цветан Димитров се е срещнал с протестиращи черешопроизводители на пътен възел „Стара Загора“, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. „Министерство на земеделието, храните и горите следи постоянно процесите в производството на череши. Ако се наложи, държавата има инструменти, с които може да предприеме мерки с цел регулиране на реалната пазарна обстановка“, е казал заместник- министърът на земеделието, храните и горите.

Помощта „de minimis“ се прилага само тогава, когато се компенсира загуба на себестойност, а не загуба на печалба. Процесът се наблюдава, направени са изчисления, ангажирана е Селскостопанска академия и научните институти, които могат най-обективно да направят преценка. „За тези, които са изпълнили всички агротехнически мероприятия са застраховани, цената е около 600 лв. на декар, като от тях 272 лв. са субсидии от държавата или около 44%.“

Няма свръхпроизводство на череши в страната, но има увеличение на черешовите насаждения с 12 хил. дка. Около 20% от производителите нямат договор с изкупвач. България ежегодно е износител на 2000 тона черешова продукция, а големите купувачи са Румъния, Германия, Италия.

По-късно през деня заместник-министър Димитров е провел среща с един от основните преработватели на череши, на която са обсъдени тенденциите в изкупуването на череши на европейския и световен пазар. През тази година е планирано да се изкупят с около 20% повече череши в сравнение с миналата. Ще бъдат изкупувани както вече договорени количества, така и череши от региони в които изкупната кампания още не е започнала. Същевременно в Кюстендил в Института по овощарство е имало експертна група от МЗХГ, ССА и браншови организации за анализиране на пазарната ситуация, изкупните цени и производствените разходи.