Davcev sn 1

Механизирана резитба


Лозаро-овощарското производство заема важно място в нашето земеделие и благодарение на новата техника, която навлиза всяка година в индивидуалните работни процеси. Тенденцията сред земеделските производители е те да въвеждат непрекъснато нови високопроизводствени машини, които улеснят работните процеси и реализират по-малко разходи. Компаниите на световно ниво следват тази тенденция и постоянно произвеждат и предлагат нови машини и оборудване, които осъществяват модерна производствена технология. Това е свързано с модернизацията на лозарското производство и в тази насока в Република Македония е постигнат голям напредък по отношение на пълна механизация или полумеханизация на определени работни процеси.

Основният проблем, с който се сблъскваме в този отрасъл, е липсата на работна сила  и малкото добри кадри, които да могат да се справят с управлението и поддръжката на модерната техника. Тъкмо това  беше и големият проблем с използването на ръчни ножици от известни световни компании при провеждането на зимна резитба в лозаро-овощарския сектор. Интензивно навлизат електрическите ножици, които улесняват резитбата. В сравнение с обикновените ножици, производителността нараства с два и половина пъти. В различните парцели и земеделски стопанства, както и в разнообразните овошни насаждения и лозя, направихме пробни изпитвания. При ръчна резитба за 8 часа работно време, се обработват от 300 до 350 лози или около 2 декара. С електрически ножици те се увеличават до 700 лози за 8 часа, а при овошните дървета могат да се обработят от 70 до 100, в зависимост от възрастта и формата на короната, докато при ръчна резитба максимумът е около 30-35. Електрическите ножици имат два акумулатора и всеки от тях може да работи максимум 10 часа, а остриетата отново са 2 вида – от 3 и 5 сантиметра. Важно е да се отбележи, че работникът не се отегчава по време на работа, защото, както споменахме, производителността  е повишена, което допринася за навременното изпълнение на работния процес. Заплащането за един ден в Македония за такива специалисти е около 20 евро. Всеки експерт може да направи изчисление за разходите за засаждане и отглеждане и резултатите ще бъдат получени въз основа на повишената производителност, т.е. за колко време ще се извърши тази операция и за какъв период и при колко хектара ще се върнат вложените пари.

В Македония доставката на електрически ножици от големи компании е около 1400 евро, а такива от Китай или Тайланд са около 700-800 евро.

проф. д-р Живко Давчев,

Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие