3

Международни дни на полето 2019


На 30 май 2019 г. официално се откри второто аграрно изложение Международни дни на полето – България. Ректорът на АУ проф. Христина Янчева, мениджърът на DLG Интернешънъл г-н Бернд Кох и управителят на DLG България Светослава Илиева приветстваха изложители и гости и изразиха надежда, че през тези дни ще се създадат нови контакти и ще се зародят нови идеи за успешното развитие на земеделието в България.

Инициативата Международни дни на полето е част от сътрудничеството с германския бизнес, инициирано през последните няколко години. Първото издание на изложението се проведе през 2018 г. съвместно с Германското земеделско дружество (DLG) и IFWexpo Heidelberg GmbH. 

И през настоящата година в продължение на три дни експерименталната база на Аграрния университет бе място за среща на представители от агробизнеса, академичните среди и изследователи, фермери, студенти, които се запознаха пряко с новите технологии за отглеждане на различни сортове култури и проследиха на живо демонстрации. Организираха се дискусии и презентации за предизвикателствата пред различни селскостопански сектори, осигури се възможност за професионални контакти, бъдещо сътрудничество и съвместни инициативи между участниците и посетителите.

Студентите от Аграрния университет участваха в създаването на посевите, в обработката и в цялостната организация. Тези от тях, реализирали се във фирмите, които участват на форума, се срещнаха помежду си, с ръководството на университета, с преподаватели, с бизнес партньори и обсъдиха актуалните проблеми и модерните технологии в земеделието, разширяването и осъвременяването на своя бизнес. Концепцията за изложението тази година бе включване на участници със зеленчукови култури – полско и оранжерийно производство, малинопроизводители, животновъди и пчелари, производители на биологична продукция.

31 май бе обявен за „Ден на биологичното земеделие“ и голям брой посетители присъстваха на презентациите на доц. Анна Карова от АУ – Пловдив, агрономи Петър Киров и агроном Николай Тихов от ФБЗ „Биоселена“, г-жа Албена Симеонова от Асоциацията на биологичните производители, г-н Петков от Асоциацията на малинопроизводителите.

Взеха участие и гост-лектори и посетители от Сърбия, Македония, Гърция, Турция, Франция, Германия, Египет и България.

Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, АУ