3

Международни дни на полето 2018


Отблясък от събитието

След успешното провеждане на Полевите дни на ГСО (германското Селскостопанско Общество) в Турция, Румъния и Украйна, първите Международни полеви дни България се състояха в Пловдив от 5 до 7 юни 2018 г. Организатор бе IFWexpo Heidelberg, дъщерно дружество на ГСО, а Селскостопанска академия предостави техническа и организационна подкрепа. Сътрудничеството е ориентирано към дългосрочност с цел да се утвърди редовното провеждане на Международните полеви дни в България. Включиха се повече от 80 участници и около 4000 посетители.

Международните полеви дни са установена иновативна платформа и място за среща на фермери, консултанти, производители и дистрибутори на семена, торове, продукти за растителна защита  и машини. Съвременни сортове растения, нови средства за производство, подобрени методи на отглеждане, демонстрации на живо на земеделски машини, както и най-новите научни открития – всичко това направи Международните полеви дни едно уникално събитие.

Участниците имаха възможността да покажат своите продукти на повече от 40 опитни полета. Бе осигурена специално обособена изложбена площ, предназначена за представянето на селскостопански машини. Производителите на селскостопански машини и оборудване представиха своите машини в действие на 20 демонстративни полета. Освен това посетителите имаха възможност да присъстват на демонстрация на пръскачки в едно определено поле с препятствия.

Международните полеви дни България се проведоха близо до Пловдив, на опитните полета на Аграрния университет, в центъра на плодородната долина на река Марица – една от най-важните производствени площи на България за различни зърнени и  маслодайни култури, плодове и зеленчуци. България разполага с общо около 4.5 милиона хектара обработваеми земи, от които приблизително 800 000 се намират в централната южна част, около Пловдив.

Към Международните полеви дни има голям интерес от страна на фермерите и други селскостопански специалисти в редица други страни, в които са се провеждали.