ССА

Международна научно-приложна конференция “Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит”


Конференцията ще се проведе на 27 април в Сливен.

Тя се състои от 4 панела:

  1. Съвременни технологии при отглеждането на селскостопански животни
  2. Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетичните ресурси
  3. Преработка, производство и маркетинг на животински продукти
  4. Оценка и комуникация на риска при здравеопазване, хуманно отношение и хранене на животните.

Ще присъстват  водещи учени, представители на консултантски фирми и държавни организации от Европа,  от други страни и България. Докладите ще бъдат на български, английски, руски и френски език.

Организатори са Селскостопанска академия и Център за оценка на риска по хранителната верига.

По материали на ССА