IMG_2349

Масирани проверки по лова в цялата страна


Не бяха регистрирани нарушения по време на извършената съвместна проверка от служители на Регионална дирекция по горите – София и служители на СДВР, проведена в събота в района на с. Войнеговци, в териториалния обхват на дейност на Регионална дирекция по горите – София, съпбщиха от ИАГ.

Масово се извършват проверки в цялата страна във връзка със засиления контрол, от страна на Изпълнителна агенция по горите, за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча при групов лов на дива свиня и хишници. Следи се за провеждането на задължителния инструктаж на участниците в лова, както и дали ръководителят е изпълнил задълженията си като е  проверил ловните билети и членските карти на всеки член от дружинката и е попълнил съответното разрешително за лов. Задължително е участниците в лова да са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, а употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов са абсолютно забранени.

За 2 дни горските инспектори от цялата страна са проверили 209 ловни дружинки, 1800 ловци, 132 превозни средства и 36 други физически лица.

В събота арушения са констатирани само на територията на  РДГ – Кърджали. Горските инспектори са съставили 2 акта по ЗЛОД: за ловуване на групов лов за дива свиня с боеприпас със сачми с диаметър над 6 милиметра и за ловуване на групов лов за дива свиня без облекло с ярък сигнален цвят.

За периода от началото на ловния сезон за тази година служителите на ИАГ и нейните структури, държавните горски и ловни стопанства, както и представители на ловни сдружения са проверили 5530 ловни дружини и близо 54000 ловци. Задържани са 2 моторни превозни средства, 10 бр. оръжия, 32 бр. боеприпаси, 22 бр. неразрешени ловни уреди – звуковъзпроизвеждащи средства за лов на пьдпьдьк.

Проверките на служителите от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, ангажирани с контрол в горските територии и на Министерство на вьтрешните работи продължават.