Meeting_Konstanca_1

ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И РУМЪНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ


По покана на партньорски университети от Румъния, Русенският университет изпълнява интензивна лятна програма за задълбочаване и развитие на международното сътрудничество. Програмата започна с посещението на ректора на Русенския университет- чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, в Университет Питещи, където бяха очертани нови партньорски инициативи и беше анонсирано номинирането на проф. Белоев за Доктор Хонорис Кауза на авторитетния румънски университет.

През седмицата 12 – 16 юли 2021 г. делегация от Русенския университет в състав-доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, проф. д-р Пламен Даскалов – зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Таня Грозева – главен секретар и проф. д-р Юлиана Попова – зам.-ректор в периода 2012-2020, посети румънските университети „Дунареа де Жос“ в Галац и Военноморската академия „Мирчя чел Бътрън“ в Констанца.

На срещата-разговор с ректора на Университет „Дунареа де Жос“- проф. Джорджеску,  бяха очертани изключително обещаващи перспективи за съвместна проектна дейност по проблеми на Дунавския регион, както и по други образователни и научни проекти от взаимен интерес. Заместник-ректорът по интернационализация и комуникационна политика на Русенския университет, доц. д-р Десислава Атанасова, обобщи допирните точки в профилите на двата университета и отправи покана към ректора на „Дунареа де Жос“ за визита в Русе през месец октомври и подписване на рамков договор за сътрудничество. Партньорството между Русенския университет и Университет „Дунареа де Жос“, Галац се развива успешно години наред, като последното свидетелство за това е домакинството и участието на русенското висше училище в семинар в рамките на проект за развитие на предприемаческите умения на преподавателите от 4 румънски университета: Дунареа де Жос, Галац; Данубиус, Галац; Валахия, Търговище и Овидиус, Констанца.

На срещите във Военноморската академия в Констанца изключително любезните домакини за пореден път изразиха своята висока оценка и удовлетвореност от сътрудничеството с Русенския университет, което датира от повече от 15 години. Ректорът на академията – проф. Алеку, отправи покана за участие в тържествата по повод 150-годишнината на висшето училище през 2022 година и с чувство на гордост отбеляза факта, че ректорът на Русенския университет – проф.  Белоев, е Доктор хонорис кауза на академията.

Военноморската академия в Констанца има изключително висок рейтинг сред аналогичните институции за висше образование в световен мащаб и развива успешно образователно и научно сътрудничество с Русенския университет в областта на електроинженерството и компютърните науки с перспективи за развитие на съвместни докторски програми в близко бъдеще.