Todor Dqnkov_sn

Логистиката в земеделието


Фирма „Йобстел България” е част от австрийската транспортно-спедиционна компания ЙОБСТЕЛ, която е на пазара от 1924 година. Имаме 300 служители, 240 собствени камиона и оборот 56 млн. евро (2016 г.) като превозихме 410 000 пратки. Филиали на фирмата са открити също  в Австрия, Германия, Словения, Унгария и Румъния. Филиалът ни в София стартира оперативнo март 2016 г., но бързо се развихме и имаме доста клиенти особено в секторите индустрия, земеделие, бързооборотни стоки и др. Базирани сме на летище София и разполагаме със склад клас TAPA и възможности за дистрибуция из страната.

Основното ни направление са международни транспорти по шосе. Голяма част от клиентите ни са в земеделския сектор – износители на готова продукция, включително и под температурен режим. Имаме натрупан опит и в обслужването на вносители на земеделска техника, включително на извънгабаритни машини, резервни части, оборудване, също така на внос на семена, препарати и др.

През последните години се забелязва увеличение на обемите на транспортираните земеделски товари, което според мен е повлияно от усвояването на средства по европейски програми, увеличената производителност на труда и не на последно място належащите модернизации, в механизацията на сектора.

Земеделието е един от най-важните и добре развиващите се отрасли в България. Радваме се, че фирма „Йобстел България” работи отлично и подкрепя фирмите логистично. Mашините и частите, които транспортираме, са обикновено с доста висока стойност и наш приоритет е гарантирането на най-висока степен на надеждността и покритието срещу рискове по цялата верига от началната до крайната точка на заявката. Най-важни при транспортирането, освен цената на продукта, са времето на доставка, комуникацията по веригата и сигурността. Това са изискванията на нашите клиенти, които удовлетворяваме.

Йобстел е качествен партньор по всички въпроси, свързани с логистиката и международните транспорти!

Тодор Дянков,

управител на Йобстел България