Туба Квадромакс (2)

Лебозол – иновацията в листното торене


Изискванията към селското стопанство постоянно се променят. От една страна, новите законови разпоредби, а от друга – постоянното обновяване на научните технологични процеси налага промяна в земеделското производство. Висококачествените нови сортове също имат собствени нужди за оптимално подхранване. В бъдеще всички тези фактори трябва да действат в синхрон, за да се постигнат добри резултати.

Ние от фирма Лебозол, като производители на листни торове, посрещаме това предизвикателство. В нашия отдел „Иновации“ се трудим непрекъснато върху разработването на най-оптималната комбинация на хранителни вещества, която да формулираме, така че да бъде лесна и добре усвоима от растението. От този труд произхожда и новият ни продукт Lebosol®-КвадроМаксС СК, като ново поколение на вече доказалия се на пазара продукт Lebosol®-КвадроС СК.

Иновативната му формулировка е разработена с цел максимален и цялостен прием на елементите. Развитата комбинация с мед, манган, цинк и сяра е по-добре приспособена за нуждите на растенията. Всички познати свойства на Lebosol®-КвадроС СК, като лесният начин на употреба и добрата смесимост с обичайните средства за растителна защита, остават запазени. Високата концентрация на хранителни вещества в новия продукт е с цел да намали количеството за приложение и по-този начин е щадящ и към околната среда.

Предлаганата комбинация способства за правилното усвояване на азота от почвата. Всички съдържащи елементи играят главна роля в активацията на собствената защита и устойчивост на растението към заболявания. Продуктът е изключително подходящ за царевица и второто третиране на житните култури.

Lebosol® – нашата дневна задача е да решаваме най-сложните ситуации, свързани с пълноценното развитие на растенията. За точното време за пръскане и смесимостта, правилна и експертна информация ще получите от специалистите на Lebosol® България, което ще Ви гарантира и най-добър ефект от листното хранене.

По материали на Лебозол