school

Кое е първото земеделско училище в Добруджа?


Професионална гимназия по аграрно стопанство е първото земеделско училище в Добруджа и е създадено през 1906 г. Към настоящия момент в него се обучават 200 ученици по следните специалности: техник на селскостопанска техника, фермер, агроеколог.

Гимназията разполага със 100 дка. двор и 1770 дка. земя предоставена от Държавен поземлен фонд (ДПФ). Учениците си провеждат практиката на своята земя с обновена земеделска техника от фирми със сключени договори през последните две години: закупена от дарения на благотворителни вечери, арендатори от Националната асоциация на земеделските производители в България (НАЗПБ) и други партньори.

През миналата година спечелихме  проект на МОН – модернизиране на системата на професионалното образование и закупихме трактор, а тази година също бяхме одобрени за проект за оборудване на три кабинета – по животновъдство, растениевъдство и лаборатория за трактори и автомобили.

По програма Еразъм 20 ученици през следващата година месец март ще бъдат на стаж в гр. Миланезе  – Италия в биологични фирми и в технически работилници.

Завършилите получават :Диплома за средно образование; Свидетелство за професионална квалификация; Водач на МПС категория “В“ (любител шофьор); Категория „Ткт“ (водач на колесни трактори); Категория „Твк“ (правоспособност за работа с верижни и колесни машини и инвентара към тях); Категория „Твк –З“ (правоспособност за работа с прибираща самоходна техника).

От завършилите гимназията 70% продължават в селското стопанство, веднага започват работа в сектора, а останалите 30 % продължават обучението си предимно в Аграрния университет – Пловдив, Техническия университет – Русе, Техническия университет – Варна.

ПГАС притежава две музейни сбирки с фотоси и земеделска техника от началото на ХIХ до края на ХХ век.

По материали на ПГАС